เงื่อนไขการให้บริการ

Virtual Global Digital Services Limited (” บริษัท “) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของยิบรอลตาร์และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท OCMS บริษัทได้รับอนุญาตและควบคุมโดยรัฐบาลยิบรอลตาร์ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการพนันยิบรอลตาร์ปี 2005 เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและเสนอบริการการพนันทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการคาสิโน โป๊กเกอร์ การพนันกีฬา และบริการบิงโก โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการที่กำหนดไว้ในที่นี้ (“ข้อกำหนดในการให้บริการ”) อย่างรอบคอบก่อนใช้บริการที่บริษัทจัดหาให้
โปรดทราบ : มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2021:
หากคุณลงทะเบียนบัญชีจากแคนาดา คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงผู้ใช้จะเป็น VDSL (International) Limited (บริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของยิบรอลตาร์และดำเนินการภายใต้การอุปถัมภ์ของใบอนุญาตการเล่นเกมยิบรอลตาร์)
หากคุณลงทะเบียนบัญชีจากแคนาดาก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 ข้อตกลงผู้ใช้จะได้รับการมอบหมายและโอนจากผู้ให้บริการเดิมไปยัง VDSL (International) Limited ในกรณีดังกล่าวทั้งหมด การอ้างอิงใดๆ ในข้อตกลงผู้ใช้ถึง “บริษัท” จะถือเป็นการอ้างอิงถึง VDSL (International) Limited
โปรดทราบ: หากคุณลงทะเบียนบัญชีก่อนวันที่ 9 กันยายน 2019 ข้อตกลงผู้ใช้จะได้รับการมอบหมายและโอนจากผู้ให้บริการเดิมไปยัง Virtual Global Digital Services Limited ในกรณีดังกล่าวทั้งหมด การอ้างอิงใดๆ ในข้อตกลงผู้ใช้ถึง “บริษัท” จะถือเป็นการอ้างอิงถึง Virtual Global Digital Services Limited
โปรดทราบ : ข้อตกลงผู้ใช้นี้ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) จะใช้กับคุณเฉพาะเมื่อคุณเล่นนอกประเทศสมาชิก European Single Market หรือสหราชอาณาจักร
โปรดทราบ : หากคุณเล่นหรือลงทะเบียนบัญชีในสหราชอาณาจักร ข้อตกลงผู้ใช้นี้ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) จะไม่มีผลกับคุณ และคุณสามารถค้นหาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้ที่ นี่
โปรดทราบ: หากคุณเล่นในรัฐสมาชิก European Single Market ยกเว้นรัฐที่คุณเล่นด้วยใบอนุญาตท้องถิ่น เช่น ในสเปน อิตาลี หรือเดนมาร์ก ข้อตกลงผู้ใช้นี้ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) จะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ และคุณจะพบว่า ข้อกำหนดที่ใช้บังคับที่ นี่
บริษัทเสนอบริการการพนันผ่านแบรนด์ของบริษัท (แต่ละแบรนด์เรียกว่า ” แบรนด์ภายในบริษัท “) แบรนด์อื่นๆ ที่หลากหลาย และผ่านแบรนด์ของบุคคลที่สามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่า “ไวท์เลเบล” (แต่ละแบรนด์เรียกว่า ” ไวท์เลเบลแบรนด์ “) นอกเหนือจากการให้บริการการพนันผ่านอินเทอร์เน็ต (” แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต”) บริษัทอาจให้บริการผ่านแพลตฟอร์มทางเลือกเป็นครั้งคราว เช่น (i) โทรทัศน์เชิงโต้ตอบ (ii) แพลตฟอร์มการพนันบนมือถือ และ (iii) แพลตฟอร์มความบันเทิงบนเที่ยวบิน (แต่ละอย่างเรียกว่า ” แพลตฟอร์มทางเลือก” )
เมื่อ คุณใช้บริการการพนันของบริษัทผ่านทางแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตหรือแพลตฟอร์มทางเลือก ข้อกำหนดในการให้บริการจะใช้บังคับกับการใช้งานดังกล่าวในขอบเขตที่บังคับใช้กับสถานการณ์ นอกจากข้อกำหนดในการให้บริการแล้ว คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ
เราด้วยอย่างรอบคอบ ซึ่งกำหนดวิธีที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การใช้บริการการพนันของบริษัทของคุณอยู่ภายใต้กฎเพิ่มเติมต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะใช้เป็นครั้งคราวกับประเภทของบริการการพนันที่คุณใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ” นโยบายโบนัส ” ” นโยบายการถอนเงิน” “, ” นโยบายการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ “, ” กฎการแข่งขัน “, ” กฎของบ้าน “, ” นโยบายการตัดการเชื่อมต่อ “, ” angpao58.com “, (รวมเรียกว่า “กฎเพิ่มเติม”) ในแต่ละกรณีที่มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว ข้อกำหนดในการให้บริการพร้อมกับกฎเพิ่มเติม ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงนี้ ถือเป็นเอกสารทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างคุณและบริษัท (รวมเรียกว่า “ข้อตกลงผู้ใช้”)

เนื้อหา ซ่อน

บทนำ

โดยการลงทะเบียนกับบริษัทและ/หรือโดยใช้บริการการพนันของบริษัท และ/หรือโดยการทำเครื่องหมายในช่อง “ฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้” (หรือข้อความอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน) และ/หรือโดยการดาวน์โหลด ติดตั้งหรือใช้ซอฟต์แวร์ แสดงว่าคุณตกลง ผูกพันตามข้อตกลงผู้ใช้อย่างครบถ้วนและไม่ต้องจองล่วงหน้า ด้วยเหตุนี้ ข้อตกลงผู้ใช้จึงถือเป็นเอกสารทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างคุณและบริษัท และข้อตกลงนี้จะควบคุมการใช้บริการการพนันของเราตลอดเวลา
ซอฟต์แวร์ของบริษัท ซึ่งมีทั้งแบบดาวน์โหลดและแบบดาวน์โหลดไม่ได้ และผ่านแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตหรือแพลตฟอร์มทางเลือก (“ซอฟต์แวร์”) อนุญาตให้คุณใช้บริการการพนันของเรา (“บริการ”) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ แก้ไข ลบ หรือเพิ่มบริการหรือซอฟต์แวร์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยมีผลทันทีและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่คุณได้รับจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น และคุณจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ กับบริษัทในเรื่องดังกล่าว
คุณจะเข้าถึงซอฟต์แวร์และใช้บริการผ่านบัญชีของคุณเองเท่านั้น และคุณไม่สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์หรือใช้บริการผ่านบัญชีของบุคคลอื่นได้ หากคุณพยายามใช้บริการผ่านบัญชีของบุคคลอื่น เราจะมีสิทธิ์ปิดบัญชีทั้งหมดของคุณทันที เก็บเงินทั้งหมดในบัญชีดังกล่าว และห้ามไม่ให้คุณใช้บริการในอนาคต
หากเห็นว่าเหมาะสม บริษัทอาจตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวเพื่อป้องกันไม่ให้คุณหรือใครก็ตามที่มาจากครอบครัวเดียวกันหรืออาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันลงทะเบียนหรือใช้งานหลายบัญชี บริษัทจะไม่รับผิดชอบในทางใดทางหนึ่งในการขัดขวางการลงทะเบียนหลายบัญชี แต่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งรวมถึงการคงเงินทั้งหมดในบัญชีดังกล่าวกับบุคคลที่เปิดหลายบัญชีตามที่กำหนด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสถานการณ์ที่บัญชีถูกลงทะเบียนจาก ครัวเรือนเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงรายละเอียดการลงทะเบียนที่ให้ไว้ในขณะที่เปิดบัญชีดังกล่าว

การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงผู้ใช้ คุณควรหยุดใช้ซอฟต์แวร์ทันที และลบซอฟต์แวร์ออกจากคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข แก้ไข อัปเดตและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงผู้ใช้เป็นครั้งคราว และเราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการแก้ไข การแก้ไข หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยการเผยแพร่ข้อตกลงผู้ใช้เวอร์ชันใหม่บน หน้าที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของแบรนด์ภายในองค์กรและแบรนด์ไวท์เลเบลทั้งหมด ข้อตกลงผู้ใช้เวอร์ชันแก้ไขใดๆ จะมีผลภายใน 14 วันหลังจากเผยแพร่บนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตหรือก่อนหน้า หากกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งบังคับกำหนดไว้ และการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ต่อไปหลังจากระยะเวลาดังกล่าวจะถือเป็น การที่คุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงผู้ใช้ ยังคงเป็นความรับผิดชอบของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณรับทราบถึงสิ่งที่ถูกต้อง

การปฏิบัติตามกฎหมาย

การพนันทางอินเทอร์เน็ตอาจไม่ถูกกฎหมายในบางเขตอำนาจศาล คุณเข้าใจและยอมรับว่าบริษัทไม่สามารถให้คำแนะนำทางกฎหมายหรือการรับรองใด ๆ แก่คุณเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ และบริษัทไม่ได้เป็นตัวแทนใด ๆ เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของบริการในเขตอำนาจศาลของคุณ โปรดตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของคุณก่อนที่จะลงทะเบียนกับบริษัทและใช้บริการ
บริการนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ถูกห้ามโดยกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องจากการพนันบนอินเทอร์เน็ต บริษัทไม่มีเจตนาที่จะให้คุณฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ คุณรับรอง รับประกัน และตกลงเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้ซอฟต์แวร์และบริการของคุณจะเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ซอฟต์แวร์และ/หรือบริการที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตโดยคุณ โปรดปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของการใช้ซอฟต์แวร์และบริการของคุณภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ ที่บังคับใช้กับคุณ การยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะช่วยเหลือบริษัทในขอบเขตที่คุณสามารถทำได้ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้
บุคคลที่อาศัยอยู่ในบางประเทศซึ่งบริษัทไม่ได้ให้บริการจะไม่มีสิทธิ์เปิดบัญชีกับบริษัท ทำการฝากเงินหรือใช้บริการ การเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทจากประเทศเหล่านี้จะถูกปิดกั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อประเทศที่จะไม่ยอมรับผู้ใช้บริการเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลทันที

การเข้าร่วมที่ได้รับอนุญาต

ไม่มีใครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรืออายุที่ได้รับความยินยอมตามกฎหมายสำหรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่รวมอยู่ในบริการภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ๆ แล้วแต่ว่ากรณีใดจะสูงกว่า (“อายุตามกฎหมาย”) ไม่สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือใช้บริการภายใต้กฎหมายใด ๆ สถานการณ์และบุคคลใด ๆ ที่ไม่ได้บรรลุนิติภาวะที่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือใช้บริการจะละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงผู้ใช้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานอายุในขั้นตอนใดๆ เพื่อตรวจสอบว่าบุคคลที่ไม่บรรลุนิติภาวะไม่ได้ใช้บริการ บริษัทอาจยุติบัญชีของคุณและ/หรือกีดกันไม่ให้คุณใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ หากคุณไม่ได้แสดงหลักฐานยืนยันอายุ หรือหากบริษัทสงสัยว่าคุณมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับเงินในบัญชีของคุณจนกว่าอายุของคุณจะได้รับการยืนยัน
เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อายุ และวิธีการชำระเงินที่ใช้ เมื่อใดก็ได้ โดยการขอเอกสารบางอย่าง เอกสารเหล่านี้โดยทั่วไปจะประกอบด้วยบัตรประจำตัว หลักฐานแสดงที่อยู่ เช่น ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค และหลักฐานวิธีการชำระเงินของคุณ และสามารถอัปโหลดผ่านแคชเชียร์ได้ หากเห็นว่าจำเป็น เราอาจขอให้สำเนาเอกสารดังกล่าวได้รับการรับรอง ซึ่งหมายความว่าเอกสารดังกล่าวได้รับการประทับตราและรับรองโดยทนายความสาธารณะ ในกรณีที่คำขอเอกสารของเราไม่เสร็จสมบูรณ์โดยสมาชิก บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกบัญชีและระงับเงินใด ๆ ที่มีอยู่ในนั้น หากเอกสารไม่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยภายในของเรา ตัวอย่างเช่น หากเราสงสัยว่าเอกสารถูกดัดแปลง
เมื่อคุณใช้ไซต์ คุณอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลบางอย่างแก่เราเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุน สถานะทางการเงิน อาชีพ และรายละเอียดอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดบัญชีของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจำกัดจำนวนเงินที่คุณอาจฝากเข้าบัญชีตามข้อมูลที่คุณให้ หรือหากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้น (i) ก่อนที่จะมีการกำหนดข้อจำกัดดังกล่าว; หรือ (ii) ในบัญชีอื่น ๆ ที่คุณอาจลงทะเบียนหรือที่คุณเปิดใช้งานใหม่ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการตั้งค่าข้อจำกัดดังกล่าว
เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบประวัติสมาชิกและขอเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของสมาชิก การตรวจสอบเครดิตที่ดำเนินการกับสมาชิก หรือการสอบถามใด ๆ เกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัวของสมาชิก พื้นฐานสำหรับการตรวจสอบดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกรณีเฉพาะ แต่อาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนของสมาชิก เช่น ชื่อ ที่อยู่และอายุ อาชีพ การตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินของสมาชิก สถานะทางการเงิน และ/หรือกิจกรรมการเล่นเกม บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการแจ้งสมาชิกเกี่ยวกับการสอบสวนที่เกิดขึ้น กิจกรรมดังกล่าวอาจรวมถึงการใช้บริษัทบุคคลที่สามเฉพาะที่ดำเนินการตรวจสอบตามที่กำหนด
ในช่วงระยะเวลาการมีส่วนร่วมและระยะเวลา 24 เดือนหลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ที่ปรึกษาหรือตัวแทนของบริษัทหรือบริษัทอื่นใดภายในกลุ่มบริษัทหรือซัพพลายเออร์ ผู้ขาย หรือพันธมิตรไวท์เลเบลไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ใช่ซัพพลายเออร์หรือผู้ขายรายใด ข้อจำกัดนี้ยังใช้กับญาติของบุคคลดังกล่าว และเพื่อจุดประสงค์นี้ ‘ญาติ’ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคู่สมรส คู่ครอง พ่อแม่ บุตร หรือพี่น้อง นอกจากนี้ ชาวยิบรอลตาร์หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในยิบรอลตาร์ไม่ได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือใช้บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ/ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทขอมอบสิทธิ์แบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่สามารถให้อนุญาตช่วงแก่คุณได้ในการติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์และเนื้อหาทั้งหมดที่ได้มาจากซอฟต์แวร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดในนั้น ที่เกี่ยวข้องกับบริการสำหรับส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณตามข้อตกลงผู้ใช้ คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์บนฮาร์ดดิสก์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น ๆ และอาจทำสำเนาสำรองของซอฟต์แวร์ โดยมีเงื่อนไขว่าสำเนาสำรองดังกล่าวจะถูกใช้โดยคุณเท่านั้นในการเชื่อมต่อกับบริการผ่านคอมพิวเตอร์ที่คุณเป็นผู้ใช้หลัก รหัส โครงสร้าง และองค์กรของซอฟต์แวร์ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา คุณต้องไม่:
คัดลอก แจกจ่ายซ้ำ เผยแพร่ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน แยกส่วน แก้ไข แปล หรือพยายามเข้าถึงซอร์สโค้ดเพื่อสร้างผลงานลอกเลียนแบบของซอร์สโค้ด หรืออื่นๆ
ขาย มอบหมาย ให้อนุญาตช่วง ถ่ายโอน แจกจ่ายหรือให้เช่าซอฟต์แวร์
ทำให้ซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานแก่บุคคลภายนอกผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออื่นๆ
ส่งออกซอฟต์แวร์ไปยังประเทศใดๆ (ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์) หรือ
ใช้ซอฟต์แวร์ในลักษณะที่ห้ามโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(รวมกันเรียกว่า “กิจกรรมต้องห้าม”)
คุณจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหาย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ต้องห้ามใดๆ คุณจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อทราบว่ามีการดำเนินการโดยบุคคลใด ๆ ของกิจกรรมต้องห้ามใด ๆ และจะให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทตามสมควรในการสอบสวนใด ๆ ที่อาจดำเนินการตามข้อมูลที่คุณให้ไว้ในส่วนนี้
ชื่อแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ภายในองค์กร แบรนด์ฉลากขาว และไซต์ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ/หรือชื่อทางการค้าอื่น ๆ ที่บริษัทใช้ในนามของบริษัทเองหรือร่วมกับฉลากขาวของบริษัท คู่ค้าเป็นครั้งคราว (“ เครื่องหมายการค้า”) เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ/หรือชื่อทางการค้าของบริษัทหรือบริษัทใดๆ ภายในกลุ่มบริษัทหรือผู้อนุญาตหรือพันธมิตรฉลากขาวของบริษัท และหน่วยงานเหล่านี้ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดสำหรับเครื่องหมายการค้าดังกล่าว นอกเหนือจากสิทธิ์ใน เครื่องหมายการค้า บริษัทหรือบริษัทใดๆ ภายในกลุ่มบริษัท และ/หรือผู้ออกใบอนุญาต และ/หรือหุ้นส่วนบริษัทไวท์เลเบล เป็นเจ้าของสิทธิ์ในเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ ภาพ รูปภาพ กราฟิก รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว , วิดีโอ, เพลง, เสียงและข้อความที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์หรือบนอินเทอร์เน็ต (” เนื้อหาไซต์”) และเนื้อหาของไซต์ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และ/หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ คุณรับทราบในที่นี้ว่าการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ทำให้คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าหรือเนื้อหาของไซต์ และคุณสามารถใช้สิ่งเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์เท่านั้น ตามข้อตกลงผู้ใช้

การรับรองและการดำเนินการของคุณ

ในการพิจารณาสิทธิ์ที่มอบให้คุณในการใช้บริการและซอฟต์แวร์ คุณรับรอง รับประกัน ทำสัญญาและยืนยันว่า:

คุณบรรลุนิติภาวะตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงผู้ใช้ คุณมีสติสัมปชัญญะดี และคุณสามารถรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณเองได้
รายละเอียดทั้งหมดที่คุณให้ไว้กับบริษัทระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนหรือในเวลาใดก็ตามหลังจากนั้น รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการฝากเงินและ/หรือเกี่ยวกับรายละเอียดอาชีพของคุณเป็นความจริง เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงกับชื่อ ) ในบัตรเครดิต/เดบิตหรือบัญชีการชำระเงินอื่นๆ เพื่อใช้ในการฝากหรือรับเงินในบัญชีของคุณ หากคุณใช้บัตรเครดิต/เดบิตหรือรูปแบบการชำระเงินอื่นที่ไม่ใช่ชื่อส่วนตัวของคุณ เราจะถือว่าคุณได้รับความยินยอมอย่างครบถ้วนและเพียงพอจากเจ้าของที่ถูกต้องและ/หรือบุคคลดังกล่าว ที่ใช้ชื่อในเครื่องมือการชำระเงินดังกล่าวเพื่อใช้เครื่องมือการชำระเงินดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในที่นี้ ก่อนที่คุณจะมีส่วนร่วมกับเรา
คุณจะแจ้งให้เราทราบโดยทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับบริษัทก่อนหน้านี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแหล่งเงินทุน สถานะทางการเงิน อาชีพ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ในบางครั้ง คุณอาจได้รับการร้องขอให้ส่งเอกสารบางอย่างแก่เราเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของบัตรเครดิตที่คุณใช้ในการฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการตรวจสอบการยืนยันเหล่านี้ คุณอาจหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ฝากเงินเพิ่มเติมด้วยบัตรเครดิตที่คุณใช้ก่อนหน้านี้ หากข้อมูลใดๆ ที่คุณให้กับเราไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิดหรือไม่สมบูรณ์ คุณจะละเมิดสัญญาและเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของคุณทันทีและ/หรือป้องกันไม่ให้คุณใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ
บัญชีของคุณกับบริษัทมีไว้เพื่อผลประโยชน์ของคุณเท่านั้น คุณต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม (รวมถึงญาติ) ใช้บัญชี รหัสผ่าน หรือข้อมูลประจำตัวของคุณเพื่อเข้าถึงหรือใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ และคุณจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการในบัญชีของคุณโดยบุคคลที่สาม คุณจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านบัญชีของคุณแก่บุคคลใดๆ และคุณจะต้องดำเนินการทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดดังกล่าวจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณสงสัยว่าบัญชีของคุณถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยบุคคลที่สาม และ/หรือบุคคลที่สามเข้าถึงชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านบัญชีของคุณ เพื่อให้เราตรวจสอบเรื่องดังกล่าว และคุณจะให้ความร่วมมือกับเราโดยที่เราอาจ ร้องขอในระหว่างการสอบสวนดังกล่าว
คุณต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณบนพีซีหรือตำแหน่งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคุณ หากชุดรหัสผ่านชื่อผู้ใช้นี้ “ถูกแฮ็ก” จากคอมพิวเตอร์ของคุณ เนื่องจากไวรัสหรือมัลแวร์ใดๆ ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่คุณเข้าถึงบัญชีของคุณ นี่คือความรับผิดชอบของคุณ คุณควรรายงานความพยายามในการเจาะระบบหรือการละเมิดความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากเทอร์มินัลคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังบริษัททันที
คุณได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วว่าการใช้บริการของคุณไม่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับของเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่บังคับใช้กับคุณ
คุณเข้าใจวิธีการ กฎ และขั้นตอนของบริการและการพนันทางอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปอย่างถ่องแท้ คุณเข้าใจว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องแน่ใจว่ารายละเอียดของการเดิมพันและเกมนั้นถูกต้อง คุณจะไม่กระทำการใด ๆ หรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
คุณทราบดีว่ามีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินเมื่อเล่นการพนันผ่านบริการ และคุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการสูญเสียดังกล่าว คุณยอมรับว่าการใช้บริการของคุณขึ้นอยู่กับทางเลือก ดุลยพินิจ และความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสียการพนันของคุณ คุณจะไม่มีการเรียกร้องใด ๆ ต่อบริษัทหรือบริษัทใด ๆ ภายในกลุ่มบริษัท OCMS หรือแบรนด์ White Label หรือกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง
คุณรับทราบว่าซอฟต์แวร์มีคุณสมบัติที่จัดหาให้โดยบุคคลที่สามซึ่งอาจติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ และอาจมีการอัปเดตโดยอัตโนมัติเป็นครั้งคราว คุณสมบัติดังกล่าวอาจเข้าถึงประวัติมือของคุณซึ่งจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ เพื่อจุดประสงค์ในการมอบโปรโมชั่นและการแจ้งเตือนบางอย่างให้กับคุณ คุณอาจเลือกที่จะไม่เปิดใช้งานการบันทึกประวัติมือของคุณหรือถอนการติดตั้งคุณลักษณะนี้
คุณต้องใช้อินเทอร์เน็ตไซต์ของเรา (“ไซต์”) บริการและซอฟต์แวร์โดยสมบูรณ์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงผู้ใช้ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว และคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎและคำแนะนำทั้งหมดสำหรับ การเล่นเกมที่ประกอบด้วยบริการ
คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการบันทึก จ่ายเงิน และทำบัญชีให้กับหน่วยงานของรัฐ ภาษี หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับภาษีหรือการจัดเก็บอื่น ๆ ที่อาจต้องจ่ายให้กับเงินรางวัลใด ๆ ที่จ่ายให้กับคุณ
คุณรับทราบและตกลงว่าบริษัทอาจพยายามเผยแพร่จำนวนเงินที่คุณได้รับควบคู่ไปกับชื่อผู้ใช้และรูปโปรไฟล์ของคุณบนเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย ข้อกำหนดและ เงื่อนไขทั้งหมดของโปรโมชันโซเชียลเน็ตเวิร์กมีอยู่ที่นี่ เกมบางเกมอาจกำหนดให้แสดงชื่อผู้ใช้ รูปโปรไฟล์ และจำนวนเงินที่คุณชนะหรือคะแนนสะสมเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง (เช่น กระดานผู้นำในเกม) คุณยอมรับว่าเราอาจใช้ชื่อผู้ใช้ รูปโปรไฟล์ และจำนวนเงินที่ได้รับเป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันในเกมโดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติม
คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเครือข่ายโทรคมนาคมและบริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ตลอดจนความยินยอมและการอนุญาตอื่นๆ ที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกับการใช้ซอฟต์แวร์และบริการของคุณ
คุณจะใช้บริการและซอฟต์แวร์โดยสุจริตต่อทั้งบริษัทและผู้เล่นรายอื่นที่ใช้บริการเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทมีเหตุอันควรสงสัยว่าคุณได้ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์โดยไม่สุจริต บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยุติบัญชีของคุณกับบริการและบัญชีอื่น ๆ ที่คุณอาจมีไว้กับบริษัท และบริษัทจะถูก มีสิทธิ์ที่จะคงเงินทั้งหมดไว้ในนั้น คุณสละสิทธิ์การเรียกร้องใด ๆ ในอนาคตต่อบริษัทในเรื่องดังกล่าวโดยชัดแจ้ง
คุณรับทราบว่าเกมและโต๊ะบางเกมที่รวมอยู่ในบริการนั้นเสนอให้คุณแบบ “ใช้ร่วมกัน” ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการผ่านแบรนด์ของบริษัท แบรนด์ไวท์เลเบล ตลอดจนผู้ใช้แพลตฟอร์มของบุคคลที่สามสามารถเล่นด้วยได้ ซึ่งกันและกัน. ในกรณีดังกล่าว คุณยอมรับว่าคุณสามารถเล่นกับหรือแข่งขันกับผู้ใช้รายอื่น ซึ่งอาจมีการกำหนดค่าที่แตกต่างกันเป็นของคุณเอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สกุลเงินและขีดจำกัดการเดิมพันที่แตกต่างกัน คุณยอมรับว่าภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว คุณอาจถูกรวมเข้ากับเกมและโต๊ะที่ใช้ร่วมกันเหล่านี้ และในกรณีที่คุณละเมิดข้อตกลงผู้ใช้ บริษัทจะมีสิทธิ์บล็อกไม่ให้คุณเล่นทั้งสองผ่านแบรนด์ของบริษัท และแบรนด์ฉลากขาว
คุณรับทราบและยอมรับว่าเราเสนอโปรเกรสซีฟแจ็คพอตสำหรับบางเกม ‘โปรเกรสซีฟแจ็คพอต’ คือแจ็คพอตที่เพิ่มขนาดขึ้นอันเป็นผลมาจากเงินที่ผู้เล่นวางเดิมพันซึ่งอาจอยู่ในประเทศต่างๆ เราอาจเลิกใช้งานโปรเกรสซีฟแจ็คพอตเมื่อใดก็ได้ (รวมถึงก่อนที่แจ็คพอตจะถูกรางวัลในบางสถานการณ์) ในกรณีที่เราปลดแจ็คพอตจากแบรนด์ทั้งหมดของเราก่อนที่จะชนะ และเกมที่เกี่ยวข้องยังเสนอให้กับผู้เล่นที่เล่นในสหราชอาณาจักร เราจะพยายามแจกจ่ายการมีส่วนร่วมอีกครั้ง และในการทำเช่นนั้น เราอาจ (เหนือสิ่งอื่นใด): (i) ใช้ผลงานที่โดดเด่นใดๆ (จากทั้งผู้เล่นในสหราชอาณาจักรและนอกสหราชอาณาจักร) เพื่อสมทบทุนสำหรับโปรเกรสซีฟแจ็คพอตแยกต่างหาก ซึ่งผู้เล่นในสหราชอาณาจักรมีสิทธิ์ชนะ (ii) ใช้ผลงานที่โดดเด่นจากผู้เล่นในสหราชอาณาจักรเพื่อเป็นทุนสำหรับแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟแยกต่างหาก ซึ่งเฉพาะผู้เล่นในสหราชอาณาจักรเท่านั้นที่มีสิทธิ์ชนะ หรือ (iii) คืนเงินให้กับผู้เล่นสหราชอาณาจักรตามจำนวนเงินที่ค้างชำระ
คุณรับทราบและตกลงว่าหากคุณเลือกที่จะแยกตัวเองออกจากไซต์ใด ๆ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดหรือใช้บัญชีใหม่กับไซต์อื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัทในช่วงระยะเวลาการยกเว้นตัวเองที่คุณเลือก จนกว่าจะ- การยกเว้นถูกยกเลิกและเปิดบัญชีเดิมอีกครั้ง ในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดข้างต้น เราจะมีสิทธิ์บล็อกบัญชีใหม่ใดๆ ที่คุณเปิดกับไซต์อื่น ริบเงินใดๆ ในนั้น และเราจะไม่รับผิดชอบในการคืนเงินใดๆ ก็ตามที่คุณอาจเดิมพันหรือชนะผ่าน บัญชีดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกีดกันตนเอง โปรดดูนโยบายการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ ของเรา
คุณรับทราบว่าเกี่ยวกับการเล่นเกมแบบ peer-to-peer คุณอาจเสียเปรียบเมื่อเทียบกับผู้เล่นรายอื่นอันเป็นผลมาจากปัญหาทางเทคนิค เช่น ความเร็วเครือข่ายที่ช้าลงหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์ของผู้ใช้ปลายทางช้าลง
คุณรับทราบว่ากิจกรรมทางทีวี “สด” และการออกอากาศอื่นๆ อาจล่าช้า ส่งผลให้ผู้เล่นรายอื่นมีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ออกอากาศมากขึ้น
คุณจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการขูดหน้าจอ การขูดเว็บ หรือรวบรวมหรือดึงข้อมูลจากบุคคลที่สาม (ด้วยตนเองหรือผ่านกระบวนการอัตโนมัติ) จากไซต์ไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม

ห้ามใช้ไซต์และบริการ

กองทุนที่ผิดกฎหมายและกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย: คุณประกาศว่าแหล่งเงินที่คุณใช้สำหรับการพนันบนเว็บไซต์นั้นไม่ผิดกฎหมายและคุณจะไม่ใช้บริการในรูปแบบระบบการโอนเงินในทางใดทางหนึ่ง คุณจะไม่ใช้บริการสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือฉ้อฉลหรือการทำธุรกรรมต้องห้าม (รวมถึงการฟอกเงิน) ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่บังคับใช้กับคุณ (โดยเฉพาะกฎหมายของยิบรอลตาร์) หากบริษัทมีเหตุอันควรสงสัยว่าคุณอาจมีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กิจกรรมการฟอกเงิน หรือการกระทำอื่นใดที่ละเมิดข้อตกลงผู้ใช้ การเข้าถึงบริการของคุณอาจเป็นได้ ยุติทันทีและ/หรือบัญชีของคุณถูกบล็อก หากบัญชีของคุณถูกยกเลิกหรือถูกบล็อกในกรณีดังกล่าว บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินใด ๆ ที่อาจอยู่ในบัญชีของคุณให้กับคุณ นอกเหนือจากการยกเลิกการเข้าถึงบริการและ/หรือบล็อกบัญชีของคุณแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันไม่ให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์อื่นของบริษัท หรือเข้าถึงบริการอื่นใดที่บริษัทนำเสนอ บริษัทมีสิทธิ์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการออนไลน์อื่น ๆ และธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต ผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า คุณจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับบริษัทในการตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าว เพื่อผลประโยชน์ของการเล่นที่ยุติธรรมบนเว็บไซต์ของเรา ห้ามมิให้ใช้เทคนิคการเดิมพันใด ๆ ที่ได้รับการยอมรับเพื่อหลีกเลี่ยงอัตราต่อรองมาตรฐานในเกมของเรา หากการเล่นเกมในบัญชีของคุณบ่งชี้ว่าคุณกำลังใช้เทคนิคการเดิมพันดังกล่าว เราจะบล็อกบัญชีทันทีและยึดเงินในบัญชีดังกล่าว
การหลบเลี่ยง : เราได้พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ซับซ้อนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและระบุผู้ใช้ที่ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์โดยฉ้อฉลหรือผิดกฎหมาย คุณจะต้องไม่เจาะ เข้าถึง หรือพยายามเจาะหรือเข้าถึง หรือหลีกเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัท หากบริษัทเชื่อตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวว่าคุณละเมิดข้อกำหนดนี้ บริษัทอาจยุติการเข้าถึงบริการของคุณทันที และ/หรือระงับบัญชีของคุณ และบริษัทอาจแจ้งให้บุคคลภายนอกที่สนใจทราบถึงการละเมิดของคุณ ข้อนี้.
การตัดการเชื่อมต่อโดยเจตนา: คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ตัดการเชื่อมต่อจากเกมโดยเจตนาขณะเล่นบนไซต์ เราได้พัฒนาและใช้วิธีที่ซับซ้อนซึ่งช่วยให้เราสามารถค้นหาและระบุผู้ใช้ที่จงใจตัดการเชื่อมต่อระหว่างเกมได้อย่างแม่นยำ หากบริษัทใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว คุณละเมิดข้อกำหนดนี้ บริษัทอาจยุติการเข้าถึงบริการทันทีและ/หรือบล็อกบัญชีของคุณ หากบัญชีของคุณถูกยกเลิกหรือถูกบล็อกในกรณีดังกล่าว บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินใด ๆ ที่อาจอยู่ในบัญชีของคุณให้กับคุณ นอกเหนือจากการยกเลิกการเข้าถึงบริการและ/หรือบล็อกบัญชีของคุณแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันไม่ให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์อื่นของบริษัท หรือเข้าถึงบริการอื่นใดที่บริษัทนำเสนอ

บัญชีของคุณ

บัญชีของคุณมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น และจะไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ ธุรกิจ หรือเชิงพาณิชย์
เราไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยบุคคลที่สาม และไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากคุณอันเป็นผลมาจากการใช้รหัสผ่านในทางที่ผิดโดยบุคคลใดๆ หรือการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตและการทำธุรกรรมทั้งหมดที่ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณถูกป้อนอย่างถูกต้องจะถือว่าถูกต้อง ไม่ว่าคุณจะอนุญาตหรือไม่ก็ตาม
เงินที่ถืออยู่ในบัญชีของคุณจะไม่ดึงดูดความสนใจใดๆ
หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 365 วัน บัญชีของคุณจะถือว่าเป็น “บัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว” ยอดเงินสดที่เป็นบวกในบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวอาจถูกลบออกโดยเรา ก่อนที่ยอดเงินที่เป็นบวกจะถูกโอนออกจากบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบผ่านรายละเอียดการติดต่อล่าสุดที่คุณให้ไว้กับเรา อย่างไรก็ตาม คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาเพื่อขอเข้าถึงยอดคงเหลือที่เป็นบวกในบัญชีของคุณก่อนที่บัญชีจะกลายเป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ตามคำขอของคุณและขึ้นอยู่กับการยืนยันตัวตนของคุณ เราจะพิจารณาคำขอดังกล่าวโดยทันที และเราจะคืนค่าการเข้าถึงบัญชีของคุณและยอดคงเหลือในเชิงบวกดังกล่าวเมื่อเราสามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล หรือหากเราไม่สามารถกู้คืนการเข้าถึงของคุณได้อย่างสมเหตุสมผล บัญชี,นโยบายการถอนเงิน ).
บริษัทอาจหักลบยอดคงเหลือในบัญชีของคุณกับจำนวนเงินที่คุณค้างชำระกับเราได้ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่หลังจากการยุติการเดิมพันในบัญชีของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเดิมพันกีฬาของเราแล้ว จำเป็นต้องมีการชำระใหม่ บริษัทจะมีสิทธิ์หักเงินตามจำนวนที่กำหนดจากบัญชีของคุณ
เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่สามารถขอคืนได้จากการเดิมพันหรือเงินฝากใดๆ ที่คุณทำและ/หรือชัยชนะที่คุณได้รับ คุณยินยอมอย่างชัดแจ้งที่จะชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากมีการเรียกเก็บ และรับทราบว่ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้เพื่อชดเชยผลกระทบของภาษีหรืออากร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง VAT, GST/HST หรือเทียบเท่าในพื้นที่ของคุณ หรือหน้าที่ในการเล่นเกมใดๆ หรือหน้าที่การเดิมพันที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมหรือกิจกรรมการเดิมพันซึ่งอาจจ่ายให้กับรัฐบาลในพื้นที่ของคุณ คุณยอมรับว่าเราอาจระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยใช้วิธีการที่เรากำหนดตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงการลงทะเบียนและ/หรือที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) บันทึกของเราจะระบุตำแหน่งของคุณแต่เพียงผู้เดียว และคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ เพื่อคืนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากคุณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันหรือเงินฝากและ/หรือการชนะของคุณจะมีรายละเอียดในแคชเชียร์และอัปเดตเป็นครั้งคราว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่อาจมีผลกับการเดิมพัน การฝากเงิน และ/หรือการชนะ โปรดดูที่นี่ . คุณรับทราบว่าเราอาจอัปเดตค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพัน การฝาก และ/หรือการชนะเป็นครั้งคราว และเวอร์ชันที่แก้ไขใดๆ จะมีผล 14 วันหลังจากเผยแพร่บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือก่อนหน้านี้ หากกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อบังคับ หรือ คำสั่งและการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ของคุณต่อไปหลังจากระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลง
บริษัทอาจใช้นโยบายการปัดเศษที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ฝากหรือถอนออกให้กับสมาชิกเป็นครั้งคราวที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสกุลเงิน ผลกระทบของนโยบายนี้คือจำนวนเงินฝากหรือเงินสดออกในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐอาจถูกปัดเศษขึ้นหรือลงเมื่อแปลงเป็นหรือจากดอลลาร์สหรัฐ ตามตัวอย่างเท่านั้น หากตามอัตราแลกเปลี่ยน เงินฝาก 10 ยูโรถูกแปลงโดยบริษัทเป็น 13.61 ดอลลาร์สหรัฐฯ บัญชีของคุณจะได้รับเครดิต 14.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ รายละเอียดของนโยบายการปัดเศษที่มีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราวจะมีให้คุณ ณ จุดที่มีการแปลงเงิน
เช่นเดียวกับการครอบครองสิทธิ์ในการจำกัดบัญชีของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจำกัดจำนวนเงินที่คุณสามารถฝากเข้าบัญชี เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือปฏิเสธการเดิมพัน เดิมพัน หรือการเดิมพันอื่น ๆ ที่ทำโดยคุณหรือผ่านบัญชีของคุณ
ในกรณีที่ซอฟต์แวร์ใช้อินเทอร์เฟซแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพนันในอดีตของคุณจะไม่ปรากฏทางออนไลน์
หากคุณมีลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คุณต้องดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เข้าถึงบริการผ่านอุปกรณ์ของคุณ

ธุรกรรมการชำระเงินและการฉ้อโกงการชำระเงิน

ผู้ใช้บริการแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการจ่ายเงินทั้งหมดที่เป็นหนี้ให้กับบริษัท คุณตกลงว่าคุณจะไม่ดำเนินการหรือพยายามทำการปฏิเสธการชำระเงินใดๆ และ/หรือปฏิเสธหรือยกเลิกการชำระเงินใดๆ ที่คุณได้ทำลงไป และคุณตกลงในที่นี้ว่าคุณจะคืนเงินให้กับบริษัทสำหรับการปฏิเสธการชำระเงิน การปฏิเสธหรือการยกเลิกการชำระเงินของคุณ ความเสียหายใดๆ ที่บริษัทได้รับจากผลที่ตามมา บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยุติการให้บริการหรือระงับการชำระเงินแก่ผู้ใช้บางรายหรือผู้ใช้ที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตบางประเภท
Virtual Global Digital Services Limited จะประมวลผลการชำระเงินและจัดการเงินของคุณ และจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของคุณ (หรือในใบแจ้งยอดการชำระเงินอื่น ๆ ตามที่เกี่ยวข้อง) ภายใต้ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวเป็นครั้งคราวและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ใช้บริษัทอื่นภายในกลุ่มบริษัทเดียวกันเพื่อให้บริการดังกล่าว
เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเครดิตกับผู้ใช้ทั้งหมดกับหน่วยงานสินเชื่อบุคคลที่สาม บนพื้นฐานของข้อมูลที่ให้ไว้กับเราในการลงทะเบียน
เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ตัวประมวลผลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่สามและ/หรือสถาบันการเงินในการประมวลผลการชำระเงินที่ทำโดยคุณและให้กับคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ ในขอบเขตที่ไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดของข้อตกลงผู้ใช้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ประมวลผลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือสถาบันการเงินบุคคลที่สามดังกล่าว
ในกรณีที่เรามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการชำระเงินที่ฉ้อฉลหรือได้รับ รวมถึงการใช้บัตรเครดิตที่ถูกขโมย หรือกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงอื่นใด (รวมถึงการปฏิเสธการชำระเงินหรือการกลับรายการการชำระเงินอื่นๆ) เราขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกหรือ ยุติบัญชีของผู้ใช้ ยกเลิกการจ่ายเงินและกู้คืนการชนะใดๆ เรามีสิทธิ์แจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงหน่วยงานอ้างอิงเครดิต) เกี่ยวกับการฉ้อโกงการชำระเงินหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และอาจใช้บริการเรียกเก็บเงินเพื่อกู้คืนการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้บัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยไม่คำนึงว่าบัตรเครดิตถูกขโมยหรือไม่ก็ตาม
ความคาดหวังของเราคือสมาชิกของเราจะฝากเงินเพื่อเล่นด้วยเงินของพวกเขาเอง ในบัญชีที่ดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการบังคับใช้จำนวนเงินเดิมพันกับเงินที่คุณฝาก ก่อนที่จะอนุญาตให้ถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว จำนวนเดิมพันนี้จะคูณด้วยจำนวนเงินฝากทั้งหมด ซึ่งเราจะระบุขึ้นอยู่กับกรณี (เช่น 1 x จำนวนเงินฝาก) เราขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดให้การเดิมพันนี้ดำเนินการในเกมที่เฉพาะเจาะจง และยกเว้นการเดิมพันที่มีความเสี่ยงต่ำหรือประเภทเกมตามดุลยพินิจของเรา
เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการการฝากและถอนเงินเข้าและออกจากบัญชีของคุณตามรายละเอียดใน “แคชเชียร์” เป็นครั้งคราว
เราอาจบล็อกหรือปิดบัญชีของคุณหากเรามีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าคุณเคยใช้หรือพยายามที่จะใช้วิธีการชำระเงินของบุคคลอื่น และบุคคลนั้นได้ทำข้อตกลงการยกเว้นตนเองกับเรา

โบนัส

โปรโมชัน โบนัส หรือข้อเสนอพิเศษทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของโปรโมชัน และโบนัสฟรีใดๆ ที่เครดิตเข้าบัญชีของคุณจะต้องใช้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว แม้จะมีการแก้ไขข้อกำหนดในส่วนที่ 2 เราขอสงวนสิทธิ์ในการถอนหรือแก้ไขโปรโมชั่น โบนัส หรือข้อเสนอพิเศษใดๆ ได้ตลอดเวลา รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ
ในกรณีที่บริษัทมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใช้บริการกำลังใช้ในทางที่ผิดหรือพยายามที่จะใช้โบนัส ข้อเสนอหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ในทางที่ผิด หรือมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากการละเมิดหรือขาดความสุจริตจากนโยบายการพนันที่บริษัทนำมาใช้ จากนั้นบริษัทอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธ ระงับหรือถอนโบนัส ข้อเสนอ หรือโปรโมชั่นใดๆ จากผู้ใช้ หรือยกเลิกนโยบายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้นั้น ทั้งเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยุติการเข้าถึงบริการของผู้ใช้รายนั้น และ/ หรือบล็อกบัญชีผู้ใช้นั้น
ผู้ใช้บริการทั้งหมดจะได้รับโบนัสต้อนรับเพียงครั้งเดียวเท่านั้น สมาชิกที่ฝากเงินครั้งแรกกับบริษัทหรือพันธมิตรไวท์เลเบล และผู้ที่มีหรือเคยมีบัญชีกับไซต์ใดๆ ที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือดำเนินการ รวมถึงแบรนด์ภายในองค์กรและแบรนด์ไวท์เลเบลจะต้องไม่ มีสิทธิได้รับโบนัสต้อนรับเพิ่มเติม เว้นแต่บริษัทจะตัดสินใจเป็นอย่างอื่นโดยใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
บัญชีของคุณประกอบด้วยเงินที่มีอยู่ (ซึ่งสามารถใช้ในเกมที่เกี่ยวข้องหรือถอนออกได้ภายใต้นโยบายการถอนเงิน และซึ่งอาจเรียกในเว็บไซต์ว่า “ยอดเงินสด” หรือ “ยอดเงินฝาก”) และเงินที่ถูกจำกัด (ยอดรวมของเงินโบนัสที่ยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการเดิมพันและการชนะใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินโบนัสดังกล่าว และซึ่งอาจเรียกในเว็บไซต์ว่า “ยอดโบนัส”)
โปรดทราบว่าเงินฝากของคุณอาจไม่เข้าบัญชีของคุณในทันที แต่อาจใช้เวลาหลายวันกว่าที่ผู้ประมวลผลการชำระเงินของคุณจะประมวลผลเงินฝากดังกล่าวและจะถึงบัญชีของคุณ จนกว่าจะถึงเวลาดังกล่าว เงินฝากดังกล่าวจะไม่ถือเป็นเงินที่มีอยู่
หากคุณมีทั้งเงินที่มีอยู่และเงินที่จำกัดในบัญชีของคุณ การเดิมพันครั้งต่อไปของคุณจะใช้เงินที่มีอยู่ก่อน เงินที่ถูกจำกัดจะถูกใช้ก็ต่อเมื่อยอดเงินคงเหลือของคุณเป็นศูนย์เท่านั้น ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้จะไม่นำไปใช้กับการใช้ฟรีสปิน, FreePlay, บัตรกำนัลแจ็คพอต, ตั๋วทัวร์นาเมนต์, โทเค็นเดิมพันฟรีและโทเค็นเพิ่มกำไร ซึ่งคุณสามารถใช้ได้ตลอดเวลาและหากคุณได้รับการโอนเงินจากบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องกับโป๊กเกอร์ของเรา คุณจะสามารถใช้เงินดังกล่าวได้ก่อนกองทุนจำกัด
ภายใต้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยด้านล่าง หากคุณวางเดิมพันในเกมคาสิโนโดยใช้เงินที่จำกัดเท่านั้นและชนะ คุณจะได้รับเงินรางวัลสูงสุด $500/€500/£500 ขึ้นอยู่กับสกุลเงินบัญชีที่คุณเลือก หากเงินรางวัลของคุณเกิน $500/€500/£500 คุณจะได้รับ $500/€500/£500 เท่านั้น ข้อจำกัดดังกล่าวในการชนะของคุณจะไม่นำไปใช้กับการชนะรางวัลแจ็กพอตแบบโปรเกรสซีฟที่ได้รับการตรวจสอบจากกองทุนจำกัด
ตั้งแต่และรวมถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2021: หากคุณลงทะเบียนกับ angpao58 และคุณยังฝากเงินจริงไม่สำเร็จในบัญชีของคุณ ในกรณีที่คุณวางเดิมพันในเกมคาสิโนโดยใช้เงินที่จำกัดและชนะ คุณจะได้รับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ในสกุลเงินบัญชีที่คุณเลือก สูงสุด $100/€100/£100 ในการชนะ หากเงินรางวัลของคุณเกิน $100/€100/£100 คุณจะได้รับ $100/€100/£100 เท่านั้น ข้อจำกัดดังกล่าวในการชนะของคุณจะไม่นำไปใช้กับการชนะรางวัลแจ็กพอตแบบโปรเกรสซีฟที่ได้รับการตรวจสอบจากกองทุนจำกัด
นอกจากนี้ หากคุณได้ลงทะเบียนกับ angpao58 จนกว่าคุณจะทำการฝากเงินจริงเข้าบัญชีของคุณสำเร็จ จำนวนเงินสูงสุดที่จะโอนไปยังยอดเงินคงเหลือที่มีอยู่ของคุณจะเป็น $100/€100/£100 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณในการประชุมที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดการเดิมพัน
รางวัลแจ็คพอตจะไม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเดิมพันที่ทำด้วยเงินที่จำกัด การหมุนฟรี FreePlay และบัตรกำนัลแจ็คพอต เฉพาะการเดิมพันด้วยเงินที่มีอยู่เท่านั้นที่จะเพิ่มรางวัลแจ็คพอต
ในกรณีที่บริษัทมีเหตุอันควรสงสัยว่าคุณได้ใช้ประโยชน์จากโบนัสต้อนรับของบริษัทอย่างไม่เป็นธรรม หรือได้ดำเนินการอื่นใดโดยไม่สุจริตเกี่ยวกับโปรโมชั่นโบนัสที่เสนอบนเว็บไซต์ใดๆ ที่บริษัทเป็นเจ้าของและ/หรือดำเนินการ บริษัทมีสิทธิ์บล็อกหรือยุติบัญชีของคุณกับบริษัท และในกรณีดังกล่าว บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินใด ๆ ที่อาจอยู่ในบัญชีของคุณให้กับคุณ
หากเรามีเหตุอันควรสงสัยว่าบัญชีหรือกลุ่มของบัญชีมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เช่น การใช้เทคนิคการเดิมพันเฉพาะหรือการเดิมพันเป็นกลุ่ม บริษัทมีสิทธิ์ที่จะบล็อกหรือยุติบัญชีทั้งหมด และในกรณีดังกล่าว บริษัทจะอยู่ภายใต้ ไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินใด ๆ ที่อาจอยู่ในบัญชีของคุณให้กับคุณ
คุณสามารถขอให้ลบโบนัสออกจากบัญชีของคุณได้ แต่โปรดทราบว่าการลบนี้อาจรวมถึงเงินรางวัลที่ได้รับจากโบนัสดังกล่าว
โปรดทราบว่าโบนัส ‘ยืนยัน ID ของคุณ’ จะออกให้ตามดุลยพินิจของบริษัท และดังนั้นจึงอาจไม่สามารถใช้ได้สำหรับสมาชิกทุกคนที่ยืนยันตัวตนกับเรา แม้จะมีการแก้ไขข้อกำหนดในส่วนที่ 2 เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อเสนอโบนัสนี้ได้ตลอดเวลา เกณฑ์บางอย่างจะถูกนำมาพิจารณาเมื่อพิจารณาว่าสมาชิกรายใดจะได้รับโบนัสการตรวจสอบ เช่น ประเทศที่ลงทะเบียน จำนวนเงินฝาก ประเภทการชำระเงินเงินฝาก และรายละเอียดอื่น ๆ ของบัญชี โปรดติดต่อไลน์แอด @angpao789 หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอโบนัสเฉพาะนี้และสิทธิ์ในบัญชีของคุณ

ภาระผูกพันของบริษัท

บริษัทไม่มีภาระหน้าที่ในการตรวจสอบว่าผู้ใช้กำลังใช้บริการตามข้อตกลงผู้ใช้ตามที่ปรับปรุงเป็นครั้งคราวหรือไม่
ไม่ว่าในกรณีใด บริษัทจะไม่มีหน้าที่ในการสอบสวนหรือติดตามข้อร้องเรียนใด ๆ ที่ผู้เล่นทำกับผู้เล่นรายอื่นที่ใช้บริการหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น หรือดำเนินการใด ๆ กับผู้เล่นด้วยเหตุผลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงผู้ใช้ บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจที่จะดำเนินการอย่างเหมาะสมกับบุคคลใด ๆ ที่สงสัยว่ามีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงผู้ใช้ แต่ไม่มีข้อผูกมัดในการทำเช่นนั้น
บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการเก็บรักษาชื่อบัญชีหรือรหัสผ่าน หากคุณใส่ผิด ลืมหรือทำชื่อบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณหายเนื่องจากสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากความประมาทเลินเล่อของบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบ

ไม่มีการรับประกัน

บริการและซอฟต์แวร์มีให้ “ตามที่เป็น” บริษัทไม่รับประกันหรือรับรอง ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย (ไม่ว่าจะโดยกฎหมาย กฎหมาย หรืออื่นๆ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยและเงื่อนไขของความสามารถในการซื้อขาย คุณภาพที่น่าพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของบริการ ซอฟต์แวร์หรือการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งาน คุณภาพ และประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์เป็นของคุณ
บริษัทไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์หรือบริการจะตรงตามความต้องการของคุณ ไม่ถูกขัดจังหวะ ทันเวลา ปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องนั้นจะได้รับการแก้ไข หรือซอฟต์แวร์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการนั้นปราศจากไวรัสหรือข้อบกพร่องหรือ แสดงถึงการทำงานเต็มรูปแบบ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของวัสดุหรือตามผลลัพธ์หรือความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้รับผ่านบริการ
การทำงานผิดพลาดทำให้การจ่ายทั้งหมดเป็นโมฆะ ในกรณีของระบบหรือข้อผิดพลาดในการสื่อสารหรือการทำงานผิดพลาด จุดบกพร่องหรือไวรัสที่เกี่ยวข้องกับการชำระบัญชีหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ของบริการ หรือส่งผลให้ข้อมูลสูญหายหรือการชนะรางวัลหรือโบนัส หรือสิ่งใด ๆ ที่คล้ายคลึงกันโดยคุณหรือความเสียหายอื่น ๆ ต่อซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดใดๆ ต่อคุณ และบริษัทจะทำให้เกมทั้งหมดที่เป็นปัญหาเป็นโมฆะและการชำระเงิน (เมื่อใดก็ตามที่ระบบหรือการสื่อสารผิดพลาดหรือการทำงานผิดพลาด บั๊กหรือไวรัสถูกค้นพบ) ในความเป็นจริงและอาจดำเนินการอื่นใดเพื่อแก้ไขดังกล่าว ข้อผิดพลาดยกเว้นว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องจัดหาเครือข่ายสำรองและ/หรือระบบหรือบริการที่คล้ายกันใดๆ
หากคุณได้รับรางวัลหรือโบนัสใด ๆ (หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่คล้ายกัน) (“ผลประโยชน์”) อันเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเราหรือในนามของเรา (ไม่ว่าจะเป็นทางเทคนิคหรือด้วยตนเอง) ในการคำนวณ จัดสรรหรือแจกจ่ายผลประโยชน์ เราอาจถือเป็นโมฆะ สิทธิประโยชน์ และในขอบเขตที่คุณได้รับหรือได้รับเครดิตจากการชำระเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว คุณจะชำระคืนเป็นจำนวนดังกล่าวให้เราหรือเราอาจหักจากบัญชีของคุณ
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นใดๆ ที่ทำโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่คุณได้ทำสัญญาเพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ไซต์

ข้อจำกัดความรับผิด

คุณยอมรับว่าคุณมีอิสระที่จะเลือกว่าจะใช้บริการหรือไม่และดำเนินการตามทางเลือก ดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามในสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่อ หรืออื่นๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการของคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียผลกำไร (รวมถึงการสูญเสียหรือการไม่ได้รับชัยชนะที่คาดว่าจะได้รับ) การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ หรือการสูญเสียทางการเงินหรือผลสืบเนื่องอื่นใด (แม้ว่า เราได้รับแจ้งจากคุณถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว)
บริษัทจะไม่รับผิดในสัญญา การละเมิดหรืออื่น ๆ สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณ ลิงค์ใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์หรือผ่านบริการ
คุณยืนยันว่าบริษัทจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไข การระงับหรือการยุติซอฟต์แวร์หรือบริการ
ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงผู้ใช้ที่จะดำเนินการเพื่อยกเว้นความรับผิดใดๆ ของบริษัทสำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของบริษัท
คุณตกลงว่า ในกรณีที่ซอฟต์แวร์หรือบริการไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง อันเป็นผลจากแต่ไม่จำกัดเพียงความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในการทำงานหรือการส่งข้อมูล การสูญหายหรือความเสียหายของข้อมูลหรือการสื่อสารหรือความล้มเหลวของสาย การใช้งานในทางที่ผิดของบุคคลใดๆ ของไซต์หรือเนื้อหาหรือข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาหรือปัจจัยอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา:
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ รวมถึงการสูญเสียจากการชนะที่อาจเกิดขึ้น; และ
หากข้อผิดพลาดดังกล่าวส่งผลให้เงินรางวัลที่เป็นหนี้หรือจ่ายให้คุณเพิ่มขึ้น คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ในเงินรางวัลที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นดังกล่าว คุณจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีถึงข้อผิดพลาดและจะต้องชำระคืนเงินรางวัลที่เข้าบัญชีของคุณจากความผิดพลาดให้กับบริษัท (ตามคำสั่งของบริษัท) หรือบริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการหักเงินเท่ากับจำนวนที่ชนะจากบัญชีของคุณหรือ หักกลบลบหนี้จำนวนดังกล่าวกับเงินที่บริษัทค้างชำระกับคุณ

การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และถือเอาบริษัท หุ้นส่วนป้ายขาวของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ กรรมการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากอันตรายทันทีเมื่อเรียกร้องจากการเรียกร้องทั้งหมด ทวงถามความรับผิด ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมถึง ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก:
การละเมิดข้อตกลงผู้ใช้โดยคุณ;
การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สามโดยคุณ;
ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์โดยคุณ หรือใช้โดยบุคคลอื่นที่เข้าถึงบริการหรือซอฟต์แวร์โดยใช้ข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ของคุณ ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่ก็ตาม หรือ
การยอมรับการชนะใด ๆ
นอกเหนือจากการแก้ไขอื่นๆ ที่มี หากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของข้อตกลงผู้ใช้ หรือบริษัทมีเหตุอันควรให้สงสัยว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงผู้ใช้ นอกเหนือไปจากการแก้ไขอื่นใดที่มีให้ บริษัท การชนะของคุณอาจถูกริบตามดุลยพินิจของบริษัท และบริษัทอาจเก็บยอดคงเหลือที่เป็นบวกใด ๆ ที่มีอยู่ในบัญชีของคุณจากความเสียหายใด ๆ หรือจำนวนเงินอื่น ๆ ที่คุณค้างชำระกับบริษัทเพื่อรอการสอบสวนและ/หรือข้อสรุปใด ๆ อรรถคดี. การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงผู้ใช้อาจส่งผลให้คุณถูกตัดสิทธิ์ ปิดบัญชี และ/หรือดำเนินการทางกฎหมายกับคุณ

ข้อพิพาท

คุณยอมรับและตกลงว่าตัวสร้างตัวเลขสุ่มจะกำหนดเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นแบบสุ่มที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกับบริการ และในกรณีที่ผลลัพธ์ที่แสดงบนซอฟต์แวร์ (ตามที่ติดตั้งและดำเนินการโดยฮาร์ดแวร์ของคุณ) ขัดแย้งกับผลลัพธ์ที่แสดงบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา ผลลัพธ์ที่แสดง บนเซิร์ฟเวอร์ของเราจะมีความสำคัญเหนือกว่าในทุกสถานการณ์ คุณเข้าใจและตกลงว่า (โดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิ์และการเยียวยาอื่นๆ ของคุณ) บันทึกของบริษัทจะเป็นผู้มีอำนาจขั้นสุดท้ายในการกำหนดเงื่อนไขการใช้บริการของคุณ และคุณจะไม่มีสิทธิ์โต้แย้งการตัดสินใจของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
จะไม่มีการเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ เกินกว่า 7 วันทำการหลังจากวันที่ทำธุรกรรมครั้งแรก คุณตกลงที่จะแจ้งข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทดังกล่าวกับฝ่ายบริการลูกค้าที่ caretaker58@angpao58.com หรือผ่านทางอีเมลสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ White Label และให้ข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่บริษัท ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องตรวจสอบตามสมควร การเรียกร้องหรือข้อพิพาทของคุณ
ทีมสนับสนุนของบริษัทจะตรวจสอบข้อเรียกร้องของคุณและแจ้งการตัดสินใจภายใน 14 วันทำการหลังจากที่คุณส่งข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทของคุณ
หากคุณไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของบริษัท คุณควรติดต่อผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนของเราเพื่ออุทธรณ์คำตัดสินของบริษัท และให้หลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์ของคุณแก่บริษัทโดยทันที
ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนจะตรวจสอบข้อเรียกร้องหรือข้อโต้แย้งของคุณอีกครั้ง และแจ้งคำตัดสินขั้นสุดท้ายและมีผลผูกพันของบริษัทแก่คุณภายใน 14 วันทำการ
หากคุณเล่นในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป คุณสามารถอ้างอิงข้อพิพาทธุรกรรมการพนันผ่านแพลตฟอร์มระงับข้อพิพาท ออนไลน์ของคณะกรรมาธิการยุโรปได้ที่https://ec.europa.eu/consumers/odr/

ระยะเวลาและการสิ้นสุด

ข้อตกลงผู้ใช้จะมีผลใช้บังคับทันทีเมื่อคุณเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนกับบริษัท และจะมีผลบังคับใช้ต่อไป เว้นแต่และจนกว่าจะถูกยกเลิกตามข้อกำหนด
เราอาจยุติข้อตกลงผู้ใช้และบัญชีของคุณ (รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ) ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ:
หากเราตัดสินใจยุติการให้บริการโดยทั่วไปหรือเฉพาะเจาะจงแก่คุณด้วยเหตุผลใดก็ตาม
หากเราเชื่อว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงผู้ใช้
หากการใช้บริการของคุณในทางที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดเจตนารมณ์ของข้อตกลงผู้ใช้ หรือ
หากบัญชีของคุณเชื่อมโยงในทางใดทางหนึ่งกับบัญชีที่มีอยู่ซึ่งถูกยกเลิกเนื่องจากละเมิดข้อตกลงผู้ใช้ หากบัญชีของคุณเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถูกบล็อก เราอาจยุติบัญชีของคุณ โดยไม่คำนึงถึงลักษณะของความสัมพันธ์นี้ และรายละเอียดการลงทะเบียนที่ให้ไว้ในบัญชีดังกล่าว
สำหรับเหตุผลที่สมเหตุสมผลอื่น ๆ ที่เราเห็นสมควร
ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ เมื่อยุติข้อตกลงผู้ใช้ ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณจะถูกส่งคืนให้คุณภายในเวลาที่เหมาะสมตามที่คุณร้องขอ โดยขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของเราในการหักจำนวนเงินที่คุณค้างชำระกับเราเสมอ
คุณสามารถยุติข้อตกลงผู้ใช้และบัญชีของคุณ (รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ) ได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมลถึงเราที่ caretaker58@angpao58.com หรือผ่านทางอีเมลสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ White Label การยุติดังกล่าวจะมีผลเมื่อ บริษัทยุติบัญชีของคุณ (รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใน 7 วันตามปฏิทินหลังจากบริษัทได้รับอีเมลของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ของเราในยิบรอลตาร์ โดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใด ๆ ในบัญชีของคุณระหว่างการส่งอีเมลถึงเราและ การยกเลิกบัญชีของคุณโดยบริษัท
เมื่อสิ้นสุดข้อตกลงผู้ใช้ คุณจะต้อง:
ยุติการใช้ซอฟต์แวร์และบริการ
ชำระเงินทั้งหมดที่ต้องชำระและค้างชำระกับบริษัท และ
ลบและลบซอฟต์แวร์ออกจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถาวร และทำลายเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครอง การดูแล อำนาจ หรือการควบคุมของคุณ
สิทธิ์ในการยุติข้อตกลงผู้ใช้ที่กำหนดโดยข้อนี้จะไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิ์อื่นใดหรือการเยียวยาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการละเมิดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) หรือการละเมิดอื่นใด
เมื่อมีการยุติข้อตกลงผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงผู้ใช้และอยู่ภายใต้สิทธิ์หรือภาระหน้าที่ใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการยุติ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่มีภาระผูกพันใดๆ เพิ่มเติมภายใต้ข้อตกลงผู้ใช้
ในกรณีที่เรายุติข้อตกลงผู้ใช้เนื่องจากคุณละเมิดข้อตกลง บริษัทจะไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินใด ๆ ที่อาจอยู่ในบัญชีของคุณให้กับคุณ และคุณจะไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัทในเรื่องดังกล่าว .
หากคุณเลือกที่จะแยกตัวเองออกจากแพลตฟอร์มของเรา เราจะปิดบัญชีทั้งหมดที่ระบุว่าเป็นของคุณ ทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบของเรา อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกช่วงเวลา “Take a Break” ชั่วคราว บัญชีของคุณจะถูกปิดที่ In House Brand หรือ White Label Brand ที่ร้องขอเท่านั้น เป็นภาระหน้าที่ของคุณที่จะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดนี้ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
หากก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการติดเกม ความยุ่งยากทางการเงิน หรือปัญหาอื่นใดที่อยู่ภายใต้ขั้นตอน “การเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ” ของเรา คุณต้องรับผิดชอบที่จะละเว้นจากการเปิดบัญชีใหม่ในขณะที่เกิดปัญหาดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากก่อนหน้านี้คุณเคยถูกบล็อกเนื่องจากการติดเกมกับแบรนด์ใดๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัท คุณมีหน้าที่ต้องละเว้นจากการเปิดบัญชีใหม่ในแบรนด์ใดๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัท หากคุณทำเช่นนั้น เราจะปิดบัญชีทั้งหมดทันทีที่ตรวจพบ เราไม่มีหน้าที่ต้องคืนเงินมัดจำหรือเงินจากบัญชีที่คุณเปิดในขณะที่มีปัญหาดังกล่าว

ทั่วไป

หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงผู้ใช้ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นแยกออกจากข้อตกลงผู้ใช้ส่วนที่เหลือและจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือใดๆ ของ ข้อตกลงผู้ใช้ ในกรณีดังกล่าว ส่วนที่ถือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะต้องตีความในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อสะท้อนเจตนาดั้งเดิมของคู่สัญญาให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
การสละสิทธิ์ของเราในข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงผู้ใช้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ของการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงผู้ใช้ก่อนหน้านี้หรือที่ประสบความสำเร็จ
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงผู้ใช้ที่จะสร้างหรือมอบสิทธิ์หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลที่สาม
ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงผู้ใช้ที่จะตีความว่าเป็นการสร้างตัวแทน หุ้นส่วน ข้อตกลงความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจได้ หรือรูปแบบอื่นใดของการร่วมทุนระหว่างคุณกับเรา
ข้อตกลงผู้ใช้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างบริษัทและคุณเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์และบริการของคุณ และแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ใดๆ และทั้งหมดระหว่างบริษัทและคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงเดียวกัน คุณยืนยันว่าในการตกลงที่จะยอมรับข้อตกลงผู้ใช้ คุณไม่ได้พึ่งพาการเป็นตัวแทนใด ๆ เว้นแต่ว่าบริษัทได้เป็นตัวแทนอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงผู้ใช้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการโอน มอบหมาย อนุญาตช่วง หรือจำนำข้อตกลงผู้ใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ: (i) ให้กับหน่วยงานใดๆ ภายในกลุ่มบริษัทเดียวกันกับบริษัท หรือ (ii) ในกรณีของ การควบรวมกิจการ การขายทรัพย์สินหรือการทำธุรกรรมของบริษัทอื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง คุณไม่สามารถถ่ายโอน มอบหมาย ให้อนุญาตช่วง หรือจำนำในลักษณะใดๆ ก็ตามของสิทธิ์หรือภาระผูกพันใดๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงผู้ใช้
ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ บริษัทอาจว่าจ้างบริการภายนอกบางส่วนหรือทั้งหมดที่มีให้ภายใต้ข้อตกลงผู้ใช้แก่บุคคลที่สาม
ในข้อตกลงผู้ใช้ “คุณ” หรือ “ของคุณ” หรือ “ผู้ใช้” หรือ “ผู้เล่น” หมายถึงบุคคลใดก็ตามที่ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ภายใต้ข้อตกลงผู้ใช้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา” หมายถึงบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน และผู้รับจ้าง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงผู้ใช้ที่จะตีความเพื่อให้คุณได้รับผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยใดๆ ก็ตามในสินทรัพย์ของบริษัท รวมถึงเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยเกี่ยวกับจำนวนเงินใดๆ ที่มีผลกับเครดิตในบัญชีของคุณ

ข้อบังคับการเล่นเกม

บริษัทถูกควบคุมโดยกฎหมายและข้อบังคับการเล่นเกมของยิบรอลตาร์ คุณรับทราบว่าบริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณและบัญชีของคุณต่อหน่วยงานยิบรอลตาเรียนตามกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะสิทธิ์การใช้งานของ Virtual Global Digital Services Limited และ VDSL (International) Limited โปรดดูที่นี่

คุณลักษณะการแชท

ในฐานะส่วนหนึ่งของการใช้บริการของคุณ บริษัทอาจจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการแชทซึ่งคุณจะสามารถสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่นของบริการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบแชทและเก็บบันทึกคำชี้แจงทั้งหมดที่ทำขึ้นในสถานที่ดังกล่าว การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการแชทของคุณอยู่ภายใต้กฎต่อไปนี้:

คุณจะต้องไม่แสดงข้อความใด ๆ ที่มีลักษณะทางเพศที่โจ่งแจ้งหรือเป็นการล่วงละเมิดอย่างร้ายแรง รวมถึงการแสดงออกถึงความคลั่งไคล้ การเหยียดเชื้อชาติ ความเกลียดชัง หรือคำหยาบคาย
คุณจะต้องไม่แสดงข้อความที่ดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรือก่อกวนหรือดูถูกผู้ใช้บริการรายอื่น
คุณจะต้องไม่ทำข้อความที่โฆษณา ส่งเสริม หรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานออนไลน์อื่นใด
คุณต้องไม่แถลงเกี่ยวกับบริษัทหรือไซต์หรือไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นใดที่เชื่อมต่อกับบริษัทซึ่งไม่เป็นความจริงและ/หรือมุ่งร้ายและ/หรือสร้างความเสียหายต่อบริษัท
เราทราบดีว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของผู้เล่นหลายคนทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ นโยบายของเรายืนยันว่านี่เป็นภาษาเดียวที่อนุญาตในแอปพลิเคชันแชทของเรา
ในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการแชท บริษัทจะมีสิทธิ์ในการลบสิทธิพิเศษในการแชทของคุณ หรือแม้แต่ยุติบัญชีของคุณเป็นการชั่วคราวหรือถาวร เมื่อมีการยุติดังกล่าว บริษัทจะคืนเงินใด ๆ ที่อาจอยู่ในบัญชีของคุณให้กับคุณเกินกว่าจำนวนใด ๆ ที่อาจค้างชำระกับบริษัทในขณะนั้น (ถ้ามี)
โปรดทราบ: เมื่อใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการแชท ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลใด ๆ ที่คุณส่ง สามารถอ่าน รวบรวม หรือใช้โดยผู้ใช้คนอื่น ๆ ของสิ่งอำนวยความสะดวกการสนทนาเดียวกัน และบุคคลที่สามอาจใช้เพื่อส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ถึงคุณ บริษัทไม่ใช่และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลระบุตัวบุคคลที่คุณเลือกที่จะส่งผ่านสิ่งอำนวยความสะดวกในการแชท

ฝ่ายบริการลูกค้าและโปรโมชั่นพิเศษ

สำหรับการประกันคุณภาพการบริการที่คุณโทรหาแผนกบริการลูกค้าอาจถูกบันทึกไว้
คุณยินยอมอย่างชัดแจ้งให้บริษัทใช้รายละเอียดการติดต่อที่คุณให้ไว้ในการลงทะเบียนเพื่อติดต่อคุณโดยตรงเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ที่เสนอโดยบริษัท พันธมิตรหรือบริษัทในเครือเป็นครั้งคราว
บริษัทจะไม่ยอมให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการแสดงต่อพนักงานของบริษัท ในกรณีที่บริษัทใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าพฤติกรรมของคุณผ่านทางโทรศัพท์ แชทสด อีเมลหรืออื่นๆ นั้นเป็นการดูหมิ่นหรือดูหมิ่นพนักงานของบริษัท บริษัทมีสิทธิ์ที่จะบล็อกหรือยุติการทำงานของคุณ บัญชีกับบริษัท และในกรณีดังกล่าว บริษัทจะไม่มีหน้าที่คืนเงินใด ๆ ที่อาจอยู่ในบัญชีของคุณให้กับคุณ
บริษัทอาจเสนอโปรโมชั่นพิเศษให้คุณเป็นครั้งคราว โปรโมชันเหล่านี้อาจแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีการต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (i) อีเมล (ii) โทรศัพท์ (iii) SMS และ (iv) หน้าต่างเพิ่มเติมที่เปิดจากภายในซอฟต์แวร์ โปรโมชันเริ่มต้นเวลา 00:00 น. และสิ้นสุดเวลา 23:59 น. GMT ของวันที่ระบุ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชัน
เราจะให้ทางเลือกในการปฏิเสธการสื่อสารประเภทต่างๆ จากบริษัทแก่คุณ และหากคุณเลือกที่จะปฏิเสธการสื่อสาร บริษัทจะเคารพความปรารถนาของคุณในเรื่องดังกล่าว

อัตราแลกเปลี่ยน

คุณรับทราบและยอมรับว่าแจ็คพอตและจำนวนเงินส่งเสริมการขายอื่น ๆ อาจแสดงบนเว็บไซต์ในสกุลเงินหนึ่ง แต่จ่ายจริงให้คุณในสกุลเงินอื่น การแปลงสกุลเงินทั้งหมดที่ดำเนินการโดยบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้คุณฝากและถอนเงินออกจากบัญชีของคุณจะถูกดำเนินการโดยบริษัทในอัตราแลกเปลี่ยนที่เทียบเคียงได้กับอัตราการค้ารายวันที่เสนอโดยธนาคารและบริษัทบัตรเครดิต

ถอนการติดตั้งและการเพิ่มทางลัด

หากคุณใช้แบบฟอร์มดาวน์โหลดของซอฟต์แวร์และต้องการถอนการติดตั้ง คุณจะสามารถทำได้ผ่าน Add/Remove Programs บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดทราบว่าเมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์แล้ว ทางลัดต่อไปนี้จะถูกเพิ่มไปยังเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์ของคุณ:

ทางลัดเปิดใช้ด่วน
ไอคอนเดสก์ท็อป
ลิงก์ไคลเอ็นต์จากเมนูเริ่ม
โฟลเดอร์แบรนด์ที่มีไคลเอ็นต์และลิงก์ถอนการติดตั้งจากตัวเลือกโปรแกรมบนเมนูเริ่ม
ลิงก์ไคลเอนต์จากตัวเลือกเกมบนเมนูเริ่ม
หากคุณเลือกที่จะถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ รหัสการลงทะเบียนบางรหัสจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อรักษากฎการเล่นเกมที่มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบความพยายามในการฉ้อโกง และปฏิบัติตามหน่วยงานกำกับดูแลยิบรอลตาร์ (GRA)

ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำ

ข้อกำหนดขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับเวอร์ชันดาวน์โหลดคือ:

สำหรับพีซี:
ระบบปฏิบัติการ – Windows 7 Home Basic
CPU – Pentium 1.8 GHz (หรือเทียบเท่า AMD)
แรม – 760 Mb
HD – 300 Mb พร้อมใช้งาน
สำหรับ Mac หนึ่งครั้งจะใช้ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว:
เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ: Mac OS X 10.6.8
ซีพียู: 2.4 GHz Intel Core 2 Duo
หน่วยความจำ: 4GB DDR2 667 MHz
ไคลเอนต์ที่ไม่ดาวน์โหลดรองรับเบราว์เซอร์ต่อไปนี้: Internet Explorer 10.0 และ Firefox, Safari และ Chrome เวอร์ชันล่าสุด
สำหรับแอปพลิเคชันมือถือบน iPhone และ iPad เรารองรับเวอร์ชัน iOS 9.1 ขึ้นไป
สำหรับแอปพลิเคชันมือถือบนระบบปฏิบัติการ Android ข้อกำหนดขั้นต่ำคือ:
โปรเซสเซอร์ ARMv7 พร้อมเวกเตอร์ FPU, ขั้นต่ำ 550MHz, ตัวถอดรหัส OpenGL ES 2.0, H.264 และ AAC HW
Android™ 4.4 ขึ้นไป
แรม 1GB
โปรดทราบว่าเราอาจยุติการสนับสนุนฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่ล้าสมัยตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

หลายสกุลเงินในคาสิโน

หากคุณเลือกที่จะมีสกุลเงินแบ๊งค์ของคาสิโนเป็น GBP หรือ EUR ขอแนะนำให้คุณอัปเกรดทุกเวอร์ชันของคาสิโนที่คุณอาจติดตั้งเป็นเวอร์ชันล่าสุดซึ่งมีฟังก์ชันหลายสกุลเงินเต็มรูปแบบ หากคุณเลือกที่จะเข้าสู่คาสิโนเวอร์ชันเก่าที่ยังไม่ได้รับการอัปเกรด จะมีความไม่ถูกต้องหลายอย่างในการแสดงผลซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น ประวัติเกมของรอบที่เล่นในสกุลเงินที่คุณลงทะเบียนไว้จะปรากฏพร้อมกับสัญลักษณ์สกุลเงินที่ไม่ถูกต้อง และประวัติที่ถูกต้องสามารถดูได้เฉพาะในเวอร์ชันคาสิโนใหม่เท่านั้น

  1. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงผู้ใช้และความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาจะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของยิบรอลตาร์ และคุณยื่นคำร้องโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ต่อเขตอำนาจศาลพิเศษของศาลยิบรอลตาร์เพื่อระงับข้อพิพาทใดๆ ( รวมถึงการเรียกร้องสำหรับการหักกลบลบหนี้และการเรียกร้องแย้ง) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการสร้าง ความถูกต้อง ผลกระทบ การตีความหรือการดำเนินการของ หรือความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่กำหนดขึ้นโดยข้อตกลงผู้ใช้ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงผู้ใช้

ความแตกต่างของภาษา

ข้อตกลงผู้ใช้ได้รับการร่างเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างความหมายของข้อตกลงผู้ใช้ฉบับแปลและฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาความหมายของฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเกมเฉพาะ

การชนะแจ็คพอต

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจสอบรางวัลแจ็กพอตของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง

รางวัลแจ็คพอตอาจมอบให้กับผู้ชนะเป็นงวดสูงสุด 24 เดือน หากบริษัทตัดสินใจเช่นนั้นตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

คาสิโนสด

คุณรับทราบว่าในการเล่นคาสิโนสดของเรา ผู้เล่นจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการเชื่อมต่อขั้นต่ำดังต่อไปนี้:

ฮาร์ดแวร์:
2.5 GHz Intel Pentium III หรือเข้ากันได้ 100%
แรม 1 GB
คีย์บอร์ด, เม้าส์
ซอฟต์แวร์:
Microsoft Windows XP SP2 หรือสูงกว่า
กราฟิกการ์ด SVGA ที่มีความละเอียด 800 x 600 หรือสูงกว่า
Internet Explorer 8.0, Mozilla 2, Chrome 1/0/0154, Safari 3.0 หรือใหม่กว่า
อะโดบี แฟลช เพลเยอร์ 9
การเชื่อมต่อ: 256 kbps
โปรดทราบว่าเราอาจยุติการสนับสนุนฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่ล้าสมัยตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
คุณตกลงว่าในกรณีที่คาสิโนสดถูกตัดการเชื่อมต่อเนื่องจากฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ/หรือการกำหนดค่าการเชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสมในส่วนของผู้เล่น เราจะไม่มีหน้าที่ในการคืนเงินให้กับผู้เล่นดังกล่าว และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใดๆ รวมถึงการแพ้ชนะซึ่งอาจส่งผล

โป๊กเกอร์

คุณรับทราบว่าการเดิมพันทั้งหมดที่คุณวางไว้เกี่ยวกับเกมโป๊กเกอร์ที่มีผู้เล่นหลายคนเป็นการวางเดิมพันกับผู้ใช้รายอื่น ไม่ใช่การวางเดิมพันร่วมกับหรือต่อต้านบริษัท บริษัทจะไม่รับความเสี่ยงใด ๆ สำหรับการวางเดิมพันระหว่างคุณและผู้ใช้บริการรายอื่น บริษัทไม่วางหรือรับเดิมพันไม่ว่ากรณีใดๆ
คุณเข้าใจและยอมรับว่าเกมโป๊กเกอร์แบบผู้เล่นหลายคนของเราเป็นแบบสาธารณะ ดังนั้นจึงอาจได้รับการตรวจสอบและเผยแพร่โดยผู้เล่นรายอื่น ทั้งในเวลาของเกมหรือหลังจากนั้น
เราให้บริการเกมโป๊กเกอร์แบบผู้เล่นหลายคนเพื่อเป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้ในการเล่นโป๊กเกอร์และเดิมพันกันเองโดยใช้ซอฟต์แวร์ ในการพิจารณาของบริการนี้ เราคิดค่าบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง:

ค่าคอมมิชชั่น (เรียกว่าเรค) ซึ่งคำนวณตามกฎของบ้าน หรือ
เปอร์เซ็นต์ของค่าธรรมเนียม “บายอิน” สำหรับทัวร์นาเมนต์ สำหรับ Blast Tournaments โปรดดูที่นี่
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต คุณจะสามารถเล่นเกมโป๊กเกอร์หรือทัวร์นาเมนต์ได้ครั้งละหนึ่งเกมเท่านั้น

คุณยอมรับว่าเราอาจใช้อย่างเต็มที่ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อทำซ้ำ แจกจ่าย แสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ แก้ไข ดัดแปลง ดัดแปลง หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบ) ทั่วโลกของมือที่คุณเล่นในตารางสุดท้ายของ ทัวร์นาเมนต์สำคัญ (ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยไพ่ที่แจกให้คุณโดยที่ผู้เล่นอื่นไม่สามารถเห็นได้) อวาตาร์และชื่อผู้ใช้ของคุณบนเว็บไซต์และในบัญชีโซเชียลมีเดียของเราและบริษัทในเครือ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Facebook, Twitter และ YouTube) ทั่วโลกตลอดไปและปราศจากค่าลิขสิทธิ์ คุณปลดเราและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการในนามของเราจากการเรียกร้อง ความเสียหาย ความรับผิด ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้องการหมิ่นประมาทหรือการละเมิดสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัว การประชาสัมพันธ์หรือบุคลิกภาพที่คุณอาจมี

การสมรู้ร่วมคิด: การสมรู้ร่วมคิดเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นสองคนขึ้นไปพยายามที่จะได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการ์ดหรือข้อมูลอื่น ๆ ของพวกเขา และเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยบริษัท โดยตกลงที่จะแบ่งเงินรางวัล ผู้เล่นที่สมรู้ร่วมคิดหรือพยายามที่จะสมรู้ร่วมคิดกับผู้เล่นอื่นในขณะที่ใช้บริการอาจถูกแบนถาวรจากการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท บัญชีของพวกเขาอาจถูกยกเลิกทันทีและบริษัทมีสิทธิ์ที่จะรักษา เงินทั้งหมดในบัญชีของผู้เล่นดังกล่าว เราได้พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ซับซ้อนซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อค้นหาและระบุผู้เล่นที่กระทำการสมรู้ร่วมคิด หากบริษัทได้รับแจ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมการสมรู้ร่วมคิดที่น่าสงสัย บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกผู้เล่นที่ต้องสงสัย เข้าถึงบริการและ/หรือบล็อกบัญชีของพวกเขาและระงับเงินที่มีอยู่ทั้งหมดจากภายในบัญชี ผู้เล่นจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้บริษัทดำเนินการใดๆ กับผู้เล่นที่ต้องสงสัยว่ามีการสมรู้ร่วมคิด การโกง หรือการฉ้อโกงในรูปแบบอื่นใด
หากคุณสงสัยว่ามีผู้เล่นคนใดสมรู้ร่วมคิดกับคนอื่นหรือโกง คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลที่ caretaker58@angpao58.com หรือทางที่อยู่อีเมลสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ White Label
การทิ้งชิป: การทิ้งชิปเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นคนใดคนหนึ่งจงใจเสียมือเพื่อที่จะโอนชิปของตนไปยังผู้เล่นคนอื่นโดยเจตนา ผู้เล่นคนใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการทิ้งชิปหรือพยายามทิ้งชิปในขณะที่ใช้บริการอาจถูกแบนถาวรจากการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท และบัญชีของผู้เล่นดังกล่าวอาจถูกยกเลิกทันที หากบริษัทได้รับแจ้งเกี่ยวกับการทิ้งชิปที่น่าสงสัย บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยุติการเข้าถึงบริการของผู้เล่นที่ต้องสงสัย และ/หรือบล็อกบัญชีของพวกเขาและเงินทั้งหมดในบัญชีของผู้เล่นดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินให้กับผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง เงินใดๆ ที่อาจอยู่ในบัญชี ณ เวลาดังกล่าว
หากเรามีเหตุอันควรสงสัยว่าบัญชีหรือกลุ่มของบัญชีดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้เปรียบเหนือผู้เล่นรายอื่นหรือกระทำการใดๆ โดยไม่สุจริตเกี่ยวกับผู้เล่นรายอื่นหรือบริษัท ตัวอย่างเช่น การใช้เทคนิคเฉพาะเพื่อทำให้ผู้เล่นรายอื่นเสียเปรียบ หรือเล่นเป็นกลุ่ม บริษัทมีสิทธิ์บล็อกหรือยุติบัญชีดังกล่าวทั้งหมด และในกรณีดังกล่าว บริษัทจะไม่มีหน้าที่คืนเงินใด ๆ ที่อาจอยู่ในบัญชีของคุณให้กับคุณ
ตัวช่วยซอฟต์แวร์: โปรดทราบว่าสำหรับเกมเพียร์ทูเพียร์หรือเกมอื่น ๆ คุณไม่สามารถใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ใด ๆ นอกเหนือจาก: (i) เครื่องมือที่ให้สถิติเกมพื้นฐานและข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้เริ่มต้น เช่น ความแข็งแกร่งของมือและตัวบ่งชี้อัตราต่อรองของเงินกองกลาง (ii) เครื่องมือที่ให้คำแนะนำระดับพื้นฐานเกี่ยวกับเกมแก่คุณ เช่น แผนภูมิมือเปิด (iii) ซอฟต์แวร์ติดตามที่คำนวณและแสดงสถิติในเกมซึ่งมีไว้เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบ ข้อมูลที่เขาสามารถเข้าถึงได้ในฐานะผู้เล่นที่โต๊ะนั้นๆ และ (iv) เครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของคุณโดยไม่มีอิทธิพลต่อตัวเกมหรือให้คำแนะนำใดๆ (เช่น การแสดงผลที่ปรับปรุง แป้นพิมพ์ลัด และการมองเห็นที่ดีขึ้น) (เรียกรวมกันว่า ” เครื่องช่วยที่ได้รับอนุญาต”) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อ (iv) จะไม่รวมถึงโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือความช่วยเหลือจากภายนอก ซึ่งตามความเห็นของเรา ช่วยให้คุณสามารถหาที่นั่งที่โต๊ะโป๊กเกอร์หรือจัดที่นั่งให้คุณโดยอัตโนมัติที่โต๊ะโป๊กเกอร์
คุณไม่สามารถใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ หุ่นยนต์ หรือความช่วยเหลือจากภายนอกใด ๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากปัญญาประดิษฐ์หรือไม่รวมอยู่ในรายการความช่วยเหลือที่ได้รับอนุญาต (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) (ไม่ว่าคุณจะใช้งานซอฟต์แวร์จริงหรือไม่ก็ตาม) ตัวอย่างของเครื่องมือ ซอฟต์แวร์ และความช่วยเหลือจากภายนอกที่ต้องห้าม ได้แก่: (i) เครื่องมือและบริการที่อนุญาตให้มีการสมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้เล่นทุกประเภท เช่น การแสดงการ์ด (ii) เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เล่นเลือกเกมตามเอกลักษณ์ของผู้เล่น ( iii) เครื่องมือหรือเว็บไซต์ที่เปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผู้เล่นคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น สถิติเกมและรายได้โดยรวม (iv) เครื่องมือประเภทใดก็ตามที่ดำเนินการใด ๆ ในนามของผู้เล่นที่โต๊ะ (v) เครื่องมือใด ๆ หรือโปรแกรมที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เล่นคนอื่นที่โต๊ะในขณะที่ผู้เล่นไม่อยู่ (vi) เครื่องมือหรือโปรแกรมใด ๆ ที่ให้คำแนะนำเกมแบบเรียลไทม์ตามการกระทำของผู้เล่นคนอื่นที่โต๊ะ; หรือ (vii) โปรแกรมซอฟต์แวร์หรือความช่วยเหลือจากภายนอก ซึ่งตามความเห็นของเรา ช่วยให้คุณสามารถหาที่นั่งที่โต๊ะโป๊กเกอร์หรือจัดที่นั่งให้คุณโดยอัตโนมัติที่โต๊ะโป๊กเกอร์ (รวมเรียกว่า “ซอฟต์แวร์ช่วย ”) ในกรณีที่เราพิจารณาว่ามีการใช้ Software Aid ใดๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่เราเห็นว่าเหมาะสม รวมถึงการปิดกั้นการเข้าถึงบริการทันทีสำหรับผู้ใช้ที่ละเมิด ยุติบัญชีผู้ใช้ดังกล่าว และยึดเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีดังกล่าว .
การใช้ฟีเจอร์ “Sit Out” ในทางที่ผิด : ฟีเจอร์ “Sit Out” มีไว้สำหรับการพักสั้นๆ ระหว่างการเล่นเป็นระยะเวลานานเท่านั้น ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ในขณะที่ไม่มีการเล่นที่โต๊ะ หรือสำหรับรอให้ผู้เล่นเข้าร่วมหรือออกจากโต๊ะ เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราในการดำเนินการกับผู้เล่นที่ “สละสิทธิ์” เป็นระยะเวลานานเกินไป ผู้เล่นที่ละเมิด “Sit Out” ซ้ำๆ
พฤติกรรมการฉ้อโกง : ในกรณีของการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการฉ้อโกงที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการเล่นโป๊กเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณและผู้เล่นอื่น ๆ เราจะตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าวและดำเนินการใด ๆ ที่เรามีเหตุผลเชื่อว่าจำเป็น (รวมถึงการบล็อกบัญชีดังกล่าวและการรักษา เงินทุนในนั้น). เราไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนและ/หรือเงินที่เก็บไว้ หรือไม่ว่าจะส่งผลกระทบต่อบัญชีของคุณในทางใดทางหนึ่ง เราจะร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำนาจในการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว และเงินจะถูกเก็บไว้โดยเรา จนกว่าเราจะได้รับคำสั่งที่เพียงพอจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการปลดบล็อกบัญชีดังกล่าว หรือปล่อยส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินที่เก็บไว้กลับไปยังบัญชีที่ได้รับผลกระทบ
ข้อพิพาทการชำระเงิน: ผู้ใช้บริการแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการจ่ายเงินใด ๆ และทั้งหมดที่เป็นหนี้ให้กับผู้ใช้บริการรายอื่นและ/หรือบริษัท การอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการอาจมีสำหรับการชำระเงินที่ชนะในส่วนที่เกี่ยวกับการเดิมพันที่เสียโดยผู้ใช้บริการรายอื่นถือเป็นการต่อต้านผู้ใช้รายอื่นและไม่ใช่บริษัท บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบในการจ่ายเงินให้คุณ หากผู้ใช้บริการรายใดไม่ชำระหนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือสำหรับการดำเนินการใดๆ ก็ตามกับผู้ใช้รายดังกล่าว ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการ รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการชำระเงิน ไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัท
หากบัญชีของคุณเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงโป๊กเกอร์ในทางใดทางหนึ่ง เช่น ผ่านการทิ้งชิป การสมรู้ร่วมคิด หรือการรับการโอนเงินที่เป็นการฉ้อโกง บัญชีของคุณอาจถูกยุติ และเราจะไม่มีหน้าที่คืนเงินจากบัญชีของคุณให้กับคุณ . โดยไม่คำนึงว่าบัญชีของคุณจะพิสูจน์ได้ว่าจงใจรับเงินจากผู้ใช้ที่ฉ้อฉลหรือไม่
ในกรณีของการสอบสวนการฉ้อโกงโป๊กเกอร์ เราไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องยอมรับคำอธิบายใด ๆ ที่ให้ไว้สำหรับการรับหรือการใช้เงินที่ฉ้อฉล หากการสอบสวนดังกล่าวได้รับการแก้ไข และบัญชีของคุณถูกเปิดอีกครั้ง เราอาจเลือกที่จะลบจำนวนเงินที่ฉ้อฉลออกจากแบ๊งค์ของคุณ
การโอนเงิน – คุณสามารถโอนเงินที่มีอยู่ไปยังบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โป๊กเกอร์ของเราเท่านั้น หากคุณเลือกที่จะส่งการโอนเงินที่มีอยู่ไปยังบัญชีใด ๆ เมื่อจำนวนเงินและชื่อผู้ใช้ของผู้รับได้รับการยืนยันแล้ว การโอนดังกล่าวจะไม่สามารถย้อนกลับได้ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินใด ๆ ที่เกิดจากการที่สมาชิกโอนเงินผิด บัญชี. อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอนการโอนที่สงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ
หากบัญชีของคุณได้รับเงินที่มีอยู่จากบัญชีที่มีปัญหาด้านความปลอดภัย เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นบัญชีของคุณและระงับเงินใดๆ จนกว่าปัญหาด้านความปลอดภัยดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขในทุกบัญชี รวมถึงบัญชีที่คุณได้รับการโอนเงินมา
ผู้เล่นจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้บริษัทดำเนินการใด ๆ กับผู้เล่นที่ต้องสงสัยว่ามีการสมรู้ร่วมคิด การโกง หรือการฉ้อโกงรูปแบบอื่น ๆ บริษัทจะไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสืบสวนหรือผลที่ตามมา คุณทราบดีว่ามีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินเมื่อเล่นการพนันผ่านบริการ และคุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการสูญเสียดังกล่าว คุณยอมรับว่าการใช้บริการของคุณขึ้นอยู่กับทางเลือก ดุลยพินิจ และความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับความสูญเสียของคุณ คุณจะไม่มีการเรียกร้องใด ๆ ต่อบริษัทและบริษัทในเครือใด ๆ หรือพันธมิตรไวท์เลเบลใด ๆ หรือกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง

โป๊กเกอร์สด

ในการเล่นที่โต๊ะวิดีโอโป๊กเกอร์สด คุณจะต้องมีกล้องวิดีโอติดอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ และคลิกที่โต๊ะใดก็ได้ที่มีไอคอนเว็บแคมในล็อบบี้โป๊กเกอร์
ผู้เล่นที่นั่งเล่นเกมโป๊กเกอร์สดจะถูกลบออกจากโต๊ะวิดีโอ เพื่อเพิ่มที่นั่งสำหรับผู้เล่นรายอื่นในรายชื่อรอ (หากรายชื่อรอดังกล่าวไม่ว่างเปล่า)
เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนผู้เล่นที่ “ดู” ตารางวิดีโอโป๊กเกอร์สดและเปลี่ยนแปลงจำนวนดังกล่าวเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
การใช้ตารางวิดีโอโป๊กเกอร์สดของคุณอยู่ภายใต้กฎต่อไปนี้:

คุณจะต้องไม่แสดงข้อความใดๆ หรือประพฤติตนในลักษณะที่ส่อไปในทางเพศอย่างโจ่งแจ้งหรือเป็นการล่วงละเมิดอย่างร้ายแรง รวมถึงการแสดงออกใดๆ เกี่ยวกับความคลั่งไคล้ การเหยียดเชื้อชาติ ความเกลียดชัง หรือการดูหมิ่นบนโต๊ะอาหาร
คุณจะต้องไม่แสดงข้อความใด ๆ หรือประพฤติตนในทางที่เป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท ก่อกวน หรือดูหมิ่นผู้เล่นคนอื่นที่โต๊ะ
คุณจะต้องไม่แถลงหรือประพฤติในลักษณะอื่นใดที่พยายามใช้ประโยชน์จากเกมเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาหรือส่งเสริมผลประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือส่วนตัว
ในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติมิชอบที่โต๊ะวิดีโอโป๊กเกอร์สด บริษัทมีสิทธิ์ที่จะลบคุณออกจากห้องโป๊กเกอร์หรือดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น รวมถึงการระงับชั่วคราวหรือการยุติอย่างถาวรของ บัญชีของคุณ. นอกจากนี้ บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธรางวัลในการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับโต๊ะวิดีโอโป๊กเกอร์สำหรับผู้เข้าร่วมที่ถือว่าละเมิดกฎใด ๆ รวมถึงจงใจบังหรือกีดขวางกล้อง
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อภาพใด ๆ ที่โพสต์บนเว็บแคมหรือความคิดเห็นของสมาชิกของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการดูหมิ่นหรือการบาดเจ็บใด ๆ บริษัทไม่จำเป็นต้องตรวจสอบภาพและความคิดเห็นดังกล่าว หรือแจ้งให้คุณทราบถึงการดำเนินการใดๆ ต่อสมาชิกเมื่อมีการร้องเรียน
การมีส่วนร่วมของคุณในตารางวิดีโอโป๊กเกอร์สดจะถือว่าเป็นข้อตกลงของคุณสำหรับบริษัทในการใช้ชื่อ เสียง ภาพเหมือน ภาพ และประเทศของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายและการตลาดตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องมีการชำระเงินใดๆ และคุณยินยอม บริษัทมีสิทธิที่จะทำเช่นนั้น
คุณรับทราบและตกลงว่าบริษัทอาจถ่ายทำและถ่ายภาพโต๊ะโป๊กเกอร์รวมทั้งสตรีมวิดีโอสดจากสิ่งเดียวกันบนเว็บไซต์
นอกจากนี้ คุณยังเข้าใจและยอมรับว่าเมื่อเข้าสู่โต๊ะโป๊กเกอร์สด ผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่โต๊ะจะสามารถใช้และเผยแพร่ภาพและเสียงของคุณโดยปราศจากการควบคุมของบริษัท และคุณจะไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัทในเรื่องดังกล่าว

เดิมพันกีฬา

โปรดอ่าน ” angpao58.com ” โดยละเอียด

บริษัทหรือบริษัทในเครือภายในกลุ่มบริษัท OCMS ตามความเหมาะสม เป็นสมาชิกของ International Betting Integrity Association (“IBIA”) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ตรวจสอบรูปแบบการเดิมพันที่ผิดปกติและกรณีที่เป็นไปได้ของการจัดการเหตุการณ์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสมาชิกนั้น บริษัทหรือบริษัทในเครือ (ตามความเหมาะสม) เป็นผู้เข้าร่วมเต็มรูปแบบในระบบเตือนภัยล่วงหน้า ซึ่งมุ่งเน้นที่การระบุพฤติกรรมการเดิมพันดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทได้รับคำเตือน บริษัทถือสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการ: (
i) ระงับการเสนอกิจกรรมหรือชุดเหตุการณ์ในตลาดใด ๆ ของบริษัท; และ
(ii) ชะลอและ/หรือระงับการชำระเงินในเหตุการณ์ใด ๆ หรือชุดของเหตุการณ์ในตลาดใด ๆ ของตน จนกว่าความสมบูรณ์ของเหตุการณ์หรือชุดของเหตุการณ์ดังกล่าวจะได้รับการยืนยันโดยสหพันธ์กีฬาที่เกี่ยวข้องผ่านทาง IBIA
นอกจากนี้ ในกรณีที่ IBIA ดำเนินการจัดการเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ซึ่งได้รับการยืนยันว่าเกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือชุดของเหตุการณ์ใด ๆ โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลกีฬาที่เหมาะสม บริษัทถือสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทโดยสมบูรณ์ที่จะระงับการเดิมพันใด ๆ วางไว้ในเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยบุคคลใดๆ ที่ระบุโดย IBIA ว่ามีความรู้หรือข้อมูลการพนันวงในหรือโดยบุคคลอื่นใดที่มีความเห็นที่สมเหตุสมผลของบริษัทว่าเกี่ยวข้อง กระทำการร่วมกับหรือในทางใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการชำระเงินหรือทำให้การเดิมพันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันหรือการแข่งขันเป็นโมฆะ หากเรามีข้อสงสัยตามสมควรหรือมีหลักฐานว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น: (i) ความสมบูรณ์ของการแข่งขันถูกตั้งคำถาม; (ii) ราคาเดิมพันถูกบิดเบือน; หรือ (iii) มีการจับคู่หรือกิจกรรมที่เข้มงวดขึ้น หลักฐานดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงขนาด ปริมาณ หรือรูปแบบการวางเดิมพันกับบริษัทหรือบริษัทในเครือภายในกลุ่มบริษัท OCMS บนเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทในเครือ
หากเราเชื่ออย่างมีเหตุผลว่ามีกิจกรรมการเดิมพันหรือการพนันที่น่าสงสัยเกิดขึ้นในบัญชีของคุณ บัญชีดังกล่าวอาจถูกระงับโดยบริษัทจนกว่าการสอบสวนที่เกี่ยวข้องจะเสร็จสิ้น

โบนัส

หากเรามีเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกกำลังใช้โบนัสที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากในทางที่ผิด เราอาจเลือกที่จะยุติบัญชีและบัญชีที่เกี่ยวข้องในบริการของเรา และระงับเงินจากบัญชีดังกล่าว ข้อสงสัยเกี่ยวกับการละเมิดอาจขึ้นอยู่กับรูปแบบการฝาก/การถอนเงิน/การฝากซ้ำๆ ซ้ำๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อรับโบนัสที่เกี่ยวข้องกับการฝากเงินเท่านั้น
หากเรามีเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกกำลังใช้ไซต์ฟรีและข้อเสนอเกมฟรีในทางที่ผิด เราอาจเลือกที่จะยุติบัญชีและบัญชีที่เกี่ยวข้องในบริการของเรา และระงับเงินจากบัญชีดังกล่าว หากเรามีเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกกำลังละเมิดเจตนารมณ์ของเว็บไซต์เกมฟรี ตัวอย่างเช่น โดยการเล่นซ้ำๆ กับเกมฟรี หรือโดยการซื้อตั๋วทั้งหมดสำหรับเกมฟรี เราอาจเลือกที่จะปิดบัญชี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บัญชีในบริการต่างๆ ของเรา และระงับเงินจากบัญชีดังกล่าว
หากเรามีเหตุผลที่จะสงสัยว่าบัญชีหรือกลุ่มของบัญชีทำงานอย่างเป็นระบบ เช่น การใช้เทคนิคการเดิมพันเฉพาะหรือการเดิมพันเป็นกลุ่ม บริษัทมีสิทธิ์ที่จะบล็อกหรือยุติบัญชีทั้งหมด และในกรณีดังกล่าว บริษัทจะ ไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินใด ๆ ที่อาจอยู่ในบัญชีของคุณให้กับคุณ

ใบอนุญาติ

ในปัจจุบันวงการเกมออนไลน์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและกำกับกิจกรรมการเล่นเกม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้เล่นและสังคมได้ ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานกำกับดูแลเดียวและเป็นอิสระ MGA (Malta Gaming Authority) จึงเกิดขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมดูแลของกิจกรรมการเล่นเกมทั้งหมดในประเทศมอลตา โดยเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภาระผูกพันและมีอำนาจในการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกรรมการเล่นเกมในมาตรฐานที่เหมาะสม

MGA มีบทบาทสำคัญในการควบคุมและกำกับดูแลวงการเกมในมอลตา โดยมีการกำหนดเงื่อนไขและกฎระเบียบในการดำเนินกิจกรรมการเล่นเกม และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เล่นมั่นใจได้ว่ากิจกรรมการเล่นเกมได้ดำเนินอย่างถูกต้องและตามมาตรฐานที่เหมาะสม นอกจากนี้ MGA ยังเป็นองค์กรที่มีการดูแลและสนับสนุนการพัฒนาของวงการเกมในมอลตา โดยให้การคำปรึกษาและช่วยเหลือในด้านกฎหมายและโครงสร้างองค์กร

ในปัจจุบัน การพนันเป็นกิจกรรมที่แพร่หลายและเป็นที่นิยมในสังคมเรา ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการควบคุมการพนันถูกจัดตั้งขึ้นในประเทศสหราชอาณาจักรเพื่อให้มั่นใจว่าการพนันเชิงพาณิชย์จะถูกควบคุมอย่างเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้เล่นและสังคมโดยรวม

คณะกรรมการควบคุมการพนันได้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กรมควบคุมดิจิทัล, วัฒนธรรม, สื่อและการกีฬา เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลการเล่นเกมเชิงพาณิชย์ในประเทศ คณะกรรมาธิการการพนัน (DCMS) ได้กำหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตและการประเมินผู้ขอใบอนุญาตเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เล่นปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง

การควบคุมการพนันเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้เกิดการเล่นเกมเชิงพาณิชย์ที่มีความปลอดภัยและความเป็นธรรม การเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบจะช่วยลดความเสี่ยงในการเล่นเกมและป้องกันการเป็นผู้เล่นที่พึ่งพาทางการพนัน

ในสรุป คณะกรรมการควบคุมการพนันเป็นองค์กรที่สำคัญในการกำกับดูแลการเล่นเกมเชิงพาณิชย์ในประเทศสหราชอาณาจักร การปฏิบัติตาม

การรับรอง

BMM Testlabs เป็นแล็บทดสอบเกมอิสระที่ถือเป็นที่ยอมรับในวงการเกมมานานกว่า 40 ปี โดยก่อตั้งขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 1981 ด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 17025 IT และ 17020 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับหน่วยงานตรวจสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และบริการในหลายๆ ด้าน เช่น สุขภาพ อาหาร สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ

BMM Testlabs ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในเขตอำนาจควบคุมกว่า 400 แห่งทั่วโลก ซึ่งเป็นการยืนยันคุณภาพและความเชี่ยวชาญของทีมงาน BMM Testlabs ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เกมออนไลน์ และที่สำคัญคือความน่าเชื่อถือในการให้บริการ และความเป็นธรรมในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของ BMM Testlabs

นอกจากนี้ BMM Testlabs ยังมีสำนักงานใน 13 ประเทศ ทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เกมออนไลน์ของบริษัทนี้ และยังให้บริการแก่ลูกค้าในทุกช่วงเวลาและทุกที่ทั่วโลกผ่านระบบออนไลน์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงที่สุด

Gaming Associates คือหน่วยงานทดสอบที่มีความเชี่ยวชาญในการทดสอบและประเมินความสมบูรณ์แบบของเกมและซอฟต์แวร์การพนันออนไลน์ บริษัทนี้ได้รับการรับรอง ATF (Approved Test Facility) โดยองค์กรอิสระที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งหมายความว่าการรับรองของ Gaming Associates ได้รับการยอมรับโดยผู้ใช้บริการทั่วโลก

นอกจากนี้ Gaming Associates ยังได้รับการรับรองตามมาตรฐานอื่น ๆ อีกด้วย เช่น ISO 9001 ที่เป็นมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO/IEC 17025 ที่เป็นมาตรฐานการทดสอบและสอบเทียบความแม่นยำของห้องปฏิบัติการ และ PCI QSA ที่เป็นมาตรฐานความปลอดภัยของการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ทำให้ Gaming Associates เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของการพนันออนไลน์ และเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในวงกว้างของอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ทั่วโลก

Angpao58 รางวัลต่างๆ

การคุ้มครองลิขสิทธิ์

Angpao58 ได้รับการคุ้มครองด้วยสิทธิบัตร 9 ใบที่ออกโดยหน่วยงานในยุโรป euipo.europa และ CMS European M&A Study ซึ่งหมายถึงว่าสิทธิ์ในการใช้และป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ Angpao58 ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกสิทธิบัตรในยุโรป นอกจากนี้ Angpao58 ยังสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายสำหรับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร 9 ใบดังกล่าว

สิทธิบัตร 9 ใบเป็นสิทธิบัตรที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกสิทธิบัตรในยุโรป และเป็นสิทธิบัตรที่คุ้มครองการนำเสนองานสร้างสรรค์หรือผลงานทางวิชาการให้กับบุคคลหรือองค์กร โดยมีข้อจำกัดในการใช้งานของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์ การละเมิดสิทธิ์บัตร 9 ใบอาจทำให้ผู้ละเมิดต้องรับโทษทางกฎหมาย ซึ่งอาจประกอบไปด้วยการชดเชยส่วนแรกของผลประโยชน์ หรือการห้ามใช้งานงานสร้างสรรค์หรือผลงานทางวิชาการนั้นๆ ในอนาคต

ดังนั้น Angpao58 จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ

ห้ามนำเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไปเผยแพร่ ดัดแปลง หรือทำซ้ำในเชิงพาณิชย์หรือทำกำไรโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเว็บไซต์นี้ก่อน แต่สามารถนำเนื้อหามาใช้เพื่อการศึกษา วิจัย หรือการอ้างอิงในงานทางวิชาการได้ โดยจะต้องอ้างอิงและทำลิงก์ย้อนกลับมายังเนื้อหาต้นฉบับบนเว็บไซต์นี้เสมอ หากไม่มีการอ้างอิงและทำลิงก์ย้อนกลับ การนำเนื้อหาไปใช้จะถือว่าโมฆะ


คาสิโนสด

สล็อตออนไลน์

ลอตเตอรี่ & หวย

บาคาร่า

เดิมพันกีฬา

การทำธุรกรรมทางธนาคารที่ปลอดภัย

วิธีฝากเงิน

วิธีถอนเงิน

สอบถามรายละเอียดแจ้งปัญหาติดต่อเราได้ที่ไลน์แอด @angpao789


สำนักงานใหญ่ของ Angpao58 บันเทิงเมืองตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของเมืองมะนิลา โดยเป็นบริษัทนิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศฟิลิปปินส์และได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายของรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับเกมออนไลน์ ทุกเกมที่เปิดให้บริการจะต้องผ่านการตรวจสอบและการรับรองจากฟิลิปปินส์สภาการเล่นเกม รวมถึงการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ GLI โดยบุคคลที่เป็นกลางจะต้องให้บริการลูกค้าด้วยการรับประกันบัตรเครดิตและสภาพแวดล้อมในเกมที่เป็นธรรมและปลอดภัย เพื่อให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่น่าสนใจและเข้มข้นที่สุด

OCMS บันเทิงเมืองมีความหลากหลายของอุปกรณ์การเล่นเกมออนไลน์ที่มีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีที่เป็นที่นิยมในตลาด เรายังมีการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูงออนไลน์ เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมอย่างสะดวกสบาย โดยเราใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสระดับสูงเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งใน OCMS ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการทำธุรกรรม หมายเลขธนาคารหรือข้อมูลส่วน

เล่นอย่างมีความรับผิดชอบภายในขอบเขต
amgpao58 เว็บสล็อตแตกง่าย แห่งปี 2566
หน้าแรก
สมัคร
ล็อคอิน
สอบถาม