กฎการเดิมพัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

 1. การลงทะเบียนและข้อตกลงที่จะใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ angpao58 คุณรับรองว่าคุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและได้รับทราบเงื่อนไข อ่านทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม “ข้อกำหนดในการให้บริการ” เหล่านี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากคุณไม่ประสงค์จะยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้คุณจะต้องไม่ลงทะเบียนหรือเปิดบัญชีกับเราและคุณจะไม่สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์และเกมที่เรามีให้บริการและนำเสนอได้
 2. ข้อมูลทั้งหมด การลงทะเบียนบนเว็บไซต์และการใช้บริการใดๆ ที่นำเสนอโดย angpao58 จะเป็นไปตาม “ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป”
 3. angpao58 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ได้รับการตีพิมพ์ในส่วน “ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป” ของเว็บไซต์ angpao58 ผู้เล่นจึงควรทบทวนข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปเป็นประจำ การใช้งานบริการใดๆ ของเว็บไซต์ที่ต่อเนื่องหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปแล้วจะถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงดังกล่าว
 4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ถือว่าสมบูรณ์และเป็นเอกฉันท์ระหว่างผู้ใช้กับ angpao58
 5. หากมีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างบทบัญญัติของข้อตกลงนี้กับบทบัญญัติใดๆ ในเว็บไซต์ของ angpao58 บทบัญญัติที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับกับข้อตกลงนั้นๆ
 6. เราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ผู้เล่นรายใดนำหลักฐานการยืนยันตัวตนและอายุมาให้เราเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่ผู้เล่นจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมหรือนำไปใช้ในโปรดักส์ใดๆของ angpao58
 7. ผู้เล่นต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและยินยอมที่จะชำระค่าธรรมเนียมต่างๆหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดรายงานและจ่ายภาษีทั้งหมดตามที่กฎหมายบังคับใช้ในขณะที่ใช้บริการใดๆของ angpao58

เงื่อนไขการใช้งาน

 1. หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีของผู้เล่น angpao58 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีผู้เล่นจนกว่าจะมีการแก้ปัญหาแล้ว หากผู้เล่นประสงค์จะรายงานข้อพิพาทใด ๆ ต้องทำเป็นหนังสือและต้องระบุวันเวลาและรายละเอียดของข้อพิพาท ในการยื่นข้อพิพาทโดยต้องส่งไปที่
 2. angpao58 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ใดๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยอดคงเหลือหรือเครดิตที่เหลืออยู่ในบัญชีในขณะที่มีการระงับหรือการยกเลิกดังกล่าวจะได้รับการคืนให้กับเจ้าของบัญชี ผ่านทางวิธีการชำระเงินที่กำหนดโดย angpao58 นอกจากนี้ angpao58 ยังสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกโมฆะเงินรางวัลใดๆ และทำการริบคืนยอดเงินหรือการชนะหรือสิทธิอื่นๆ ของบัญชีผู้เล่น ในโปรดักส์ทั้งหมดที่มีให้โดยแบรนด์ angpao58
 3. ผู้เล่นแต่ละคนต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเอง ผู้เล่น angpao58 แต่ละท่านจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นหรือบุคคลที่สาม โดยไม่มีข้อจำกัด ถึงผู้เยาว์ใดๆ จากการใช้หรือนำมาใช้ใหม่ บัญชี angpao58 ของตนจากการเข้าถึงหรือการใช้วัสดุหรือข้อมูลใด ๆ จากเว็บไซต์ angpao58 รวมทั้งจากการรับรางวัลใด ๆ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อการเดิมพันหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นเองหรือเกิดขึ้นจากบุคคลที่สามในบัญชี angpao58 ของผู้เล่นเอง

การยอมรับและมีผลใช้ได้ของการเดิมพัน

 1. การเดิมพัน
  ผู้เล่นจะต้องเดิมพันจากเงินที่ได้รับเครดิตเข้าบัญชีผู้เล่นของตนเอง การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะหากพบว่าผู้เล่นไม่สามารถฝากเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีของตนได้ หลังจากฝากเงินเข้าบัญชีของ อั่งเปา58 เรียบร้อยแล้วเงินเดิมพันทั้งหมดของผู้เล่นต้องเท่ากับหรือสูงกว่าจำนวนเงินฝาก การไม่ปฏิบัติตามจะทำให้ไม่สามารถขอถอนเงินได้ ดังนั้น angpao58 จึงแนะนำให้ผู้เล่นทำการฝากเงินขึ้นอยู่กับความต้องการ
 2. ยืนยันการเดิมพัน angpao58 ไม่สามารถดำเนินการและจะไม่ยกเลิกการเดิมพันของบัญชีผู้เล่นใดๆ หลังจากที่ได้รับการยืนยันการเดิมพันของผู้เล่นเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นเสียแต่ว่าการเดิมพันถูกประกาศเป็นโมฆะหรือเว้นแต่จะมีสถานการณ์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับผลการตัดสินที่ไม่ถูกต้องตามเหตุผลที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
 3. ประวัติการเดิมพันที่ถูกต้อง แม้จะมีความพยายามทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้องและแม่นยำทั้งหมด angpao58 จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์
 4. การหักเงินเดิมพันหรือการเดิมพันที่ยังไม่ได้แก้ไข
  เงินเดิมพันจะถูกหักจากบัญชีผู้เล่นที่เกี่ยวข้องในขณะที่วางเดิมพันโดยไม่คำนึงว่าผลการแข่งขันจะถูกกำหนดหรือประกาศอย่างไร angpao58 จะไม่คืนเงินเดิมพันในเกมที่มีการทำการเดิมพันสำหรับการจับรางวัลในอนาคตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือสรุป เดิมพันดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขเมื่อเกมดังกล่าวเสร็จสิ้นและเงินรางวัลจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้เล่นนั้นในเวลานั้น
 5. การตัดสินการเดิมพันของ angpao58 ถือเป็นที่สิ้นสุด
  การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ผู้ใช้ยอมรับว่า angpao58 และการบันทึกข้อมูลใดๆถือเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย ในการกำหนดเงื่อนไขของการวางเดิมพันใดๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่การเดิมพันเหล่านั้นเกิดขึ้น
 6. ความรับผิดชอบของผู้เล่นสำหรับการชนะ
  ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรางวัลใดๆก็ตาม รวมทั้งการจ่ายเงินใดๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่จ่ายให้กับผู้เล่นนั้นจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เล่น อั่งเปา58 ขอสงวนสิทธิ์ในการรายงานและระงับเงินจำนวนใด ๆ จากการชนะของผู้เล่นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ เงินรางวัลไม่สามารถโอนเปลี่ยนหรือไถ่ถอนเงินในรูปแบบอื่นใดได้

การเดิมพัน

 1. เงินเดิมพันขั้นต่ำ
  จะนำมาใช้ในข้อนี้ จำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับเกมที่ทำการวางเดิมพัน
 2. การเล่นเกมอัตโนมัติ หรือการจัดการซอฟต์แวร์ หรือการปลอมแปลง หรือการเล่นเกมออโต้ หรือ ดัดแปลงใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ท่านใช้เชื่อมต่อเพื่อใช้บริการของเราหรือข้อมูลบัญชีของผู้เล่นใด ๆ เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดและอาจส่งผลให้การเป็นสมาชิกของผู้เล่นที่กระทำผิดนั้นสิ้นสุดลง ถูกลบบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด angpao58 จะทำการยกเลิกหรือริบของรางวัลและเงินฝากรวมถึงการฟ้องคดีแพ่งและทางอาญาต่อผู้กระทำผิด เพราะเมื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้แล้ว นั่นหมายถึงว่าผู้เล่นได้ยอมรับว่า angpao58 มีสิทธิ์โดยสมบูรณ์และไม่ติดขัดโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ angpao58 ในการยกเลิกบัญชีผู้เล่นใดๆ
 3. เมื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป ผู้เล่นต้องระงับการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ นอกจากนี้เมื่อผู้เล่นตระหนักถึงความไม่สมบูรณ์ของข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปผู้เล่นต้องแจ้งให้ทาง angpao58 ทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้เล่นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้ข้อนี้ angpao58 จะเรียกเก็บค่าชดเชยเต็มจำนวนสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการแก้ไขซอฟต์แวร์ที่อาจเกิดขึ้นจากการละเลยหรือการดำเนินการของผู้เล่นในการใช้ประโยชน์จากความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว
 4. ผู้เล่นยอมรับว่า angpao58 ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียอันเป็นผลมาจากการปลอมแปลงหรือการเข้าถึงหรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์หรือบัญชีของผู้เล่นโดยการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปนี้ ความพยายามใดๆ โดยผู้เล่นใดๆ ที่จะเข้าถึงระบบของเว็บไซต์หรือบัญชีของผู้เล่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบั

เงินรางวัลและเงินโบนัส

 1. ก่อนที่จะมีการถอนเงินหรืออนุมัติการถอนเงินใดๆ
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้ผู้เล่นส่งข้อมูลที่จำเป็น เช่น หลักฐานการยืนยันตัวตน หนังสือเดินทาง หน้าสมุดธนาคาร รายการบัญชีธนาคารล่าสุดหรือเอกสารอื่นๆ angpao58 นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราว่าเห็นสมควร หากผู้เล่นไม่ปฏิบัติตามคำขอด้านความปลอดภัยใดๆ angpao58 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการชนะใดๆ ในบัญชีของผู้เล่น
 3. เงินรางวัลจะถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีของผู้เล่นนั้นตามความเหมาะสม การอัพเดตบัญชีผู้เล่นเหล่านี้ไม่ใช่ “หลักฐานการชนะ” หรืออาจหมายถึงเงินที่โอน (หัก) จากบัญชีของคุณ หากมีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีหลักฐานการทุจริต angpao58 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการชนะบางส่วนและดำเนินการตามความเหมาะสมกับบัญชีของผู้เล่นใดๆ ก็ตาม
 4. เงินโบนัสหมายถึง เสมือนเงินจริงในการเดิมพันที่มอบให้กับผู้เล่นจากโปรโมชั่น ผู้เล่นจะไม่สามารถถอนเงินดังกล่าวได้ทันทีหลังจากได้รับรางวัลแล้ว ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบนัสที่แตกต่างกันออกไปที่มีการบังคับใช้นั้นๆ เพราะฉะนั้นผู้เล่นควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนๆของโบนัสในแต่ละโปรโมชั่นให้ละเอียดถี่ถ้วน
 5. เงินโบนัสสามารถแปลงเป็นเงินจริงและถอนออกได้ หลังจากที่ผู้เล่นมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จำเป็นในโปรโมชั่นนั้นๆแล้ว
 6. การหมุนเวียนทั้งหมดที่เกิดจากเงินโบนัสใดๆ จะไม่นับรวมกับโปรโมชั่นการคืนเงินเดิมพันหรือเงินคืนใดๆที่มีการเสนอให้

โปรโมชั่น

 1. เมื่อเข้าร่วมโปรโมชั่นใดๆ ที่ดำเนินการโดยเว็บไซต์ ผู้เล่นจะยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้รวมทั้งโปรโมชั่นแต่ละรายการ ผู้เล่นรายใดไม่เต็มใจที่จะยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า angpao58 เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
 2. โบนัสจะถูกโอนไปยังบัญชีของผู้เล่นภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่แอบพลิเคชั่นได้รับการยืนยันแล้ว
 3. สำหรับการวางเดิมพันใดๆ เงินจะถูกหักออกจากยอดคงเหลือในบัญชีของผู้เล่นนั้นๆ หากไม่มียอดคงเหลือจำนวนเงินที่วางเดิมพันจะถูกหักออกจากยอดเงินโบนัสของบัญชีผู้เล่น ยอดเงินโบนัสจะใช้เล่นในกรณีที่มีเงินขาดหายไปในบัญชี
 4. ข้อเสนอพิเศษทั้งหมด จำกัดเพียงหนึ่งบัญชีต่อหนึ่งผู้เล่น ต่อครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกัน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคารและหมายเลขไอพี เท่านั้น
 5. การเดิมพันใดๆที่เล่นทั้งสองฝั่งจะไม่ถูกนำมาคำนวณหรือนับรวมกับการเดิมพันสะสมหรือยอดหมุนเวียนใดๆที่เกี่ยวข้อง
 6. ยอดหมุนเวียนจะถือว่าสมบูรณ์ หากยอดเงินคงเหลือต่ำกว่าเดิมพันขั้นต่ำ 25 บาท รวมถึงการเดิมพันที่ค้างอยู่หรือยอดหมุนเวียนที่กำหนดไว้ในแต่ละโบนัสด้วย
 7. ในกรณีที่ผู้เล่นทำธุรกรรมการถอนเงินที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้เล่นจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นฝากเงินอื่นๆหลังจาก 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับการถอนเงิน
 8. angpao58 ขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนของผู้เล่นได้ตลอดเวลา หลักฐานดังกล่าวจะต้องพิสูจน์ข้อมูลของผู้เล่นรายละเอียดการชำระเงินหรือข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม ที่อาจต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
 9. พนักงานหรือญาติของพนักงานหรือตัวแทนของ angpao58 ห้ามไม่ให้มีบัญชีผู้เล่นในเวลาใดๆ หรือใช้ประโยชน์จากข้อเสนอของโปรโมชั่นใดๆบนเว็บไซต์
 10. ในกรณีที่เงื่อนไขใดๆของข้อเสนอเกี่ยวกับโปรโมชั่นถูกละเมิด และไม่ได้รับการปฏิบัติตามโดยผู้ถือบัญชีผู้เล่นที่มีสิทธิ์ angpao58 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับยกเลิกหรือเรียกคืนโบนัสรวมทั้งเงินรางวัลทั้งหมด นอกจากนี้เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ angpao58 ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการผู้เล่นโดยมีค่าที่สามารถเข้าถึงได้สูงสุดถึงมูลค่าของโบนัสเงินฝาก
 11. คุณสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นเพื่อรับโบนัสได้ครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น หากต้องการเข้าร่วมโปรโมชั่นเพื่อรับโบนัสอื่นๆ โบนัสที่เข้าร่วมในปัจจุบันจะต้องสมบูรณ์หรือเสร็จสิ้นก่อนตามข้อกำหนดในการวางเดิมพันภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการฝากเงินครั้งแรกของคุณ หากโบนัสไม่เสร็จสิ้นภายใน 30 วันเงินที่สะสมไว้ในยอดโบนัสจะถูกริบคืน
 12. โปรดักส์
  1. สล็อต
   1. การเดิมพันจากเกมทุกหมวดเกมจะมีส่วนช่วยในการคำนวณความต้องการในการวางเดิมพัน อย่างไรก็ตามหมวดหมู่เกมบางประเภทเช่นเกมโต๊ะ เกมไพ่ รูเล็ต ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดในการวางเดิมพัน
   2. การชนะใดๆ จากการเล่นฟรีสปินจะปรับยอดเงินจริงเข้าบัญชีของผู้เล่นโดยไม่ต้องมีการเดิมพันใดๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงและเงื่อนไขโปรโมชั่นที่เฉพาะเจาะจง
   3. ในกรณีที่มีการชนะแจ๊คพ็อต เงินที่ได้จากเงินรางวัลจะถูกส่งมอบโดยผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รายอื่น ให้แก่บริษัท บริษัทจะต้องส่งมอบเงินรางวัลดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วันแรกของปฏิทินเดือนถัดไปโดยส่งตรงให้กับลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นที่ได้รับการตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นรับทราบและยอมรับว่าอาจมีความล่าช้าในกรณีที่ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ไม่ส่งเงินรางวัลให้กับบริษัทอย่างทันท่วงที ลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นตกลงที่จะปกป้องบริษัทในการเรียกร้องหรือการดำเนินการอื่นๆทั้งหมดและเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งค่าทนายความที่สมเหตุสมผลอันเนื่องมาจากการเรียกร้องใดๆ ของลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าโดยผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อส่งมอบรางวัลในชนะแจ๊คพ็อตต่อบริษัทเพื่อชำระเงินให้กับลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่น
   4. สมาชิกสามารถถอนเงินสูงสุดประมาณ 1,500,000 ต่อเดือนและสามารถถอนเงินได้สูงสุดไม่เกินประมาณ 250,000 บาทต่อการถอนเงินในแต่ละครั้ง วงเงินนี้ใช้กับยอดเงินรางวัลทั้งหมดของลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นโดยไม่คำนึงถึงว่าการชนะดังกล่าวมีอยู่ในเกมโปรเกรสซีฟตั้งแต่หนึ่งเกมขึ้นไปหรือไม่ จะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับยอดเงินที่ชนะจากโปรเกรสซีฟใด ๆ ที่ยังไม่ได้ชำระให้กับลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่น
   5. ลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นสามารถขอเป็นกรณีพิเศษผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อถอนเงินที่เกินกว่าข้อจำกัด ที่กล่าวมาข้างต้น หากบริษัทใช้ดุลพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการยอมรับคำขอดังกล่าวลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นตกลงว่าบริษัทอาจหักค่าร้อยละ (“อัตราการลดหย่อน”) ออกจากเงินรางวัลที่ได้จากโปรเกรสซีฟเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและบริหารรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นจะได้รับแจ้งอัตราการลดหย่อนสำหรับคำขอดังกล่าวหลังจากที่ บริษัทดำเนินการตามคำขอถอนเงินพิเศษ เมื่อลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นได้รับการยืนยันแล้ว
   6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการชำระเงินสำหรับการถอนเงินหรือการถอนเงินของลูกค้าตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว ลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นให้สิทธิ์แก่บริษัทในการเผยแพร่รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับลูกค้าที่เป็นฝ่ายชนะโปรเกรสซีพของลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่น โดยใช้วิธีการผ่านสื่อต่างๆตามที่บริษัทอาจจะเลือกใช้ โดยที่ทางบริษัทจะใช้มาตรการในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่น
   7. “ฟรีสปิน” ใดๆที่ได้รับในขณะที่ใช้เงินโบนัสยังคงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของการทำยอดหมุนเวียนทั้งหมด เงินที่ได้รับจากการใช้ “ฟรีสปิน” เหล่านี้จะผูกกับเงินฝากใดๆ ที่ตามมาจนกว่าจะครบตามกำหนดที่ตั้งไว้
   8. เงินทั้งหมดที่เกิดจาก “ฟรีสปิน” และได้มาจากการใช้เงินโบนัสจากโปรโมชั่นคาสิโน จะได้รับการยกเว้นในการถอนเงินได้และอาจถูกริบคืน
   9. การเดิมพันสะสมยอดหมุนเวียนที่เล่นในเกมของ PlayTech ทุกประเภท จะไม่นับรวมกับโปรโมชั่นของสล็อตเกม
  2. คาสิโน (คาสิโนสด)
   1. ผลในการเดิมพันทั้งสองฝั่ง เช่น “แบงเกอร์ และ เพลย์เยอร์”, “ใหญ่และเล็ก” “แดงและดำ” “เดี่ยวและคู่” ฯลฯ จะไม่ถูกนับรวมในการทำยอดหมุนเวียนหรือใดๆ

การยกเลิกการปิดบัญชีหรือการริบบัญชี

 1. angpao58 ขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจในการยกเลิกการชนะใดๆ และทำการริบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเดิมพันของคุณเพื่อยุติข้อตกลงหรือระงับการให้บริการและยกเลิกบัญชีของคุณหาก:
  1. หากไม่มีการดำเนินการใดๆในบัญชีของคุณเป็นระยะ 365 วัน นับจากวันที่เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุดกับบัญชีของคุณจะถือว่าเป็น “บัญชีที่ไม่ได้ใช้งานยาวนาน”
  2. เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล์ว่าบัญชีของคุณเป็นบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานยาวนานและคุณจะมีเวลา 28 วันเพื่อตอบกลับหรือกลับเข้าใช้บัญชีของคุณและเริ่มเล่นอีกครั้ง บัญชีจะถูกปิดโดยอัตโนมัติหากคุณไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหลังจากครบ 28 วันและยอดคงเหลือทั้งหมดของคุณจะถูกริบคืน (ถ้ามี)
  3. คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าผ่านทางอีเมล์หรือติดต่อสนทนาสดหากต้องการเปิดบัญชีใหม่หรือขอคืนยอดเงินที่ถูกระงับไว้ โดยจะต้องทำยอดหมุนเวียน 1 เท่าของจำนวนเงินที่ได้คืน
  4. คุณเป็นอดีตพนักงานหรือญาติของอดีตพนักงานของ angpao58 (และหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรและหรือเกี่ยวข้องกับ angpao58 ) ซึ่งการจ้างงานดังกล่าวได้หยุดลงเกินกว่า 6 เดือนที่ผ่านมา
  5. ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง
  6. คุณไม่ได้ระบุข้อมูลส่วนตัวตามที่ร้องขอ
  7. คุณอายุไม่ถึงตามที่กฎหมายกำหนด จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  8. คุณได้ “เรียกเก็บเงินคืน” หรือเป็นสาเหตุทำให้เกิด “การเรียกเก็บเงินคืน” กับเราหรือปฏิเสธการฝากใดๆที่คุณทำไว้ในบัญชีของคุณ
  9. คุณอนุญาต (โดยเจตนาหรือไม่ตั้งใจ) ให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของคุณ
  10. เงินฝากของคุณมาจากการกระทำที่ทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือที่ไม่ได้รับอนุญาต
  11. คุณไม่ได้เปิดเผยว่าพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เดนมาร์ก (รวมถึงเกาะกรีนแลนด์และหมู่เกาะแฟโร),เยอรมนี กรีซ, ฮ่องกง,อิหร่าน, อิสราเอล, เนเธอร์แลนด์ เกาหลีเหนือ, ฟิลิปปินส์,โปรตุเกส,โรมาเนีย,สิงคโปร์, แอฟริกาใต้, สเปน, สวิสเซอร์แลนด์, ไต้หวัน, ตุรกี,สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา,อิตาลี่และฝรั่งเศส รวมถึงกัวเดอลุป,เรอูนียง,มาร์ตีนิก,เฟรนช์เกียนา,เฟรนช์พอลินีเชีย,มายอต,นิวแคลิโดเนีย,แซ็ง-บาร์เตเลมี,เซนต์มาร์ติน,แซ็งปีแยร์และมีเกอลง,วาลิสและฟูตูนา
  12. จะต้องไม่ทำการปรับเปลี่ยน ดัดแปลง หรือแก้ไข หรือกระทำการใดๆก็ตามที่มีผลต่อซอฟต์แวร์ หรือกระทำด้วยวิธีใดๆด้วยที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ใดๆที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา
  13. เราสงสัยว่าบัญชีของคุณได้รับการเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงหรือไม่สุจริต
  14. เราสงสัยว่าคุณมีการสมรู้ร่วมคิดกับคนอื่นๆ ด้วยการพยายามที่จะโกง angpao58
  15. คุณมีวิธีการอื่นๆด้วยการใช้เครื่องมือบางอย่างในการซ่อนข้อมูลแท้จริงของคุณหรือเขตที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้รับอนุญาตในการเดิมพัน
  16. หากข้อกำหนดในการให้บริการถูกระงับหรือบัญชีของคุณถูกปิดการใช้งานตามข้อกำหนดในที่นี้ข้อกำหนดในการให้บริการจะถูกเรียกคืนหรือบัญชีของคุณเปิดใช้งานหลังจากที่มีการดำเนินการแก้ไขที่จำเป็น (ถ้ามีความสามารถในการแก้ไข) ได้ถูกดำเนินการโดยคุณและการแก้ไขดังกล่าวได้รับการยืนยันเพื่อความพึงพอใจอย่างเต็มที่ของเรา
 2. angpao58 มีอำนาจในการปรับปรุงระบบและการปิดบัญชีผู้ใช้ การตัดสินใจในการจัดการ angpao58 เกี่ยวกับด้านบัญชีของคุณ การใช้บริการหรือเว็บไซต์ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถเปิดให้มีการทบทวนหรืออุทธรณ์ได้ ดังนั้นเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างเหมาะสมก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าวเว้นแต่สถานการณ์จะกำหนดว่าเราถูกกฎหมายหรือมีเหตุผลที่แท้จริงว่าไม่สามารถทำได้
 3. เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีใดๆ และเรียกคืนเงินฝากหรือเงินรางวัลทั้งหมดโดยไม่ได้รับความยินยอมหรือความรับผิดหากได้รับการระบุว่าการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในบัญชี (การฝากเงิน, การเดิมพัน, การถอนเงิน) เกิดขึ้นจากบัญชีบุคคลที่สาม บุคคลที่สามหมายถึงเงินฝากใดๆ ที่มาจากบัญชีอื่นๆที่นอกเหนือจากชื่อเจ้าของบัญชีที่แจ้งไว้กับ angpao58

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

 1. ผู้เล่นทุกคนจะต้องเป็นผู้บริหารของ angpao58 พนักงาน พนักงานทั่วไป กรรมการผู้ถือหุ้น ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้จำหน่าย ผู้ค้าส่ง พ่อแม่ พันธมิตร ผู้ช่วย นักโฆษณา โปรโมเตอร์ หรือหน่วยงานอื่นๆ สื่อมวลชน ตัวแทน และซัพพลายเออร์ ไม่เป็นอันตรายและไม่สามารถเรียกได้ทันทีตามความต้องการและ จะต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดหรือทั้งหมดจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความสูญเสียค่าใช้จ่ายความเสียหายความรับผิดและค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งค่าเสียหายจากบุคคลที่สาม
 2. เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อผู้เล่นใดๆ สำหรับเนื้อหาที่เสียหายหรือเนื้อหาที่อัพโหลดหรือส่งผ่านในการเล่น เมื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ผู้เล่นยืนยันว่าเราจะไม่ต้องรับผิดต่อผู้เล่นหรือบุคคลที่สามสำหรับการปรับเปลี่ยนการระงับหรือการยุติการเล่น
 3. angpao58 ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเสนอวิธีแก้ปัญหาข้อพิพาททั้งที่เป็นธรรมและทันเวลาและแก้ไขได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือภาระใดๆ โดยการเก็บรายละเอียดการเดิมพันและบันทึกการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด ระเบียบเหล่านี้เก็บไว้เป็นระยะเวลา 5 ปี (นับจากวันที่ทำธุรกรรม) และสามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการระงับข้อพิพาทตามคำขอ
 4. ในกรณีที่เกิดความแตกต่างหรือความหมายที่ไม่ตรงกันระหว่างต้นฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลภาษาไทยของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้ยึดตามภาษาอังกฤษเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง.

ใบอนุญาติ

ในปัจจุบันวงการเกมออนไลน์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและกำกับกิจกรรมการเล่นเกม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้เล่นและสังคมได้ ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานกำกับดูแลเดียวและเป็นอิสระ MGA (Malta Gaming Authority) จึงเกิดขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมดูแลของกิจกรรมการเล่นเกมทั้งหมดในประเทศมอลตา โดยเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภาระผูกพันและมีอำนาจในการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกรรมการเล่นเกมในมาตรฐานที่เหมาะสม

MGA มีบทบาทสำคัญในการควบคุมและกำกับดูแลวงการเกมในมอลตา โดยมีการกำหนดเงื่อนไขและกฎระเบียบในการดำเนินกิจกรรมการเล่นเกม และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เล่นมั่นใจได้ว่ากิจกรรมการเล่นเกมได้ดำเนินอย่างถูกต้องและตามมาตรฐานที่เหมาะสม นอกจากนี้ MGA ยังเป็นองค์กรที่มีการดูแลและสนับสนุนการพัฒนาของวงการเกมในมอลตา โดยให้การคำปรึกษาและช่วยเหลือในด้านกฎหมายและโครงสร้างองค์กร

ในปัจจุบัน การพนันเป็นกิจกรรมที่แพร่หลายและเป็นที่นิยมในสังคมเรา ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการควบคุมการพนันถูกจัดตั้งขึ้นในประเทศสหราชอาณาจักรเพื่อให้มั่นใจว่าการพนันเชิงพาณิชย์จะถูกควบคุมอย่างเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้เล่นและสังคมโดยรวม

คณะกรรมการควบคุมการพนันได้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กรมควบคุมดิจิทัล, วัฒนธรรม, สื่อและการกีฬา เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลการเล่นเกมเชิงพาณิชย์ในประเทศ คณะกรรมาธิการการพนัน (DCMS) ได้กำหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตและการประเมินผู้ขอใบอนุญาตเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เล่นปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง

การควบคุมการพนันเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้เกิดการเล่นเกมเชิงพาณิชย์ที่มีความปลอดภัยและความเป็นธรรม การเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบจะช่วยลดความเสี่ยงในการเล่นเกมและป้องกันการเป็นผู้เล่นที่พึ่งพาทางการพนัน

ในสรุป คณะกรรมการควบคุมการพนันเป็นองค์กรที่สำคัญในการกำกับดูแลการเล่นเกมเชิงพาณิชย์ในประเทศสหราชอาณาจักร การปฏิบัติตาม

การรับรอง

BMM Testlabs เป็นแล็บทดสอบเกมอิสระที่ถือเป็นที่ยอมรับในวงการเกมมานานกว่า 40 ปี โดยก่อตั้งขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 1981 ด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 17025 IT และ 17020 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับหน่วยงานตรวจสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และบริการในหลายๆ ด้าน เช่น สุขภาพ อาหาร สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ

BMM Testlabs ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในเขตอำนาจควบคุมกว่า 400 แห่งทั่วโลก ซึ่งเป็นการยืนยันคุณภาพและความเชี่ยวชาญของทีมงาน BMM Testlabs ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เกมออนไลน์ และที่สำคัญคือความน่าเชื่อถือในการให้บริการ และความเป็นธรรมในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของ BMM Testlabs

นอกจากนี้ BMM Testlabs ยังมีสำนักงานใน 13 ประเทศ ทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เกมออนไลน์ของบริษัทนี้ และยังให้บริการแก่ลูกค้าในทุกช่วงเวลาและทุกที่ทั่วโลกผ่านระบบออนไลน์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงที่สุด

Gaming Associates คือหน่วยงานทดสอบที่มีความเชี่ยวชาญในการทดสอบและประเมินความสมบูรณ์แบบของเกมและซอฟต์แวร์การพนันออนไลน์ บริษัทนี้ได้รับการรับรอง ATF (Approved Test Facility) โดยองค์กรอิสระที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งหมายความว่าการรับรองของ Gaming Associates ได้รับการยอมรับโดยผู้ใช้บริการทั่วโลก

นอกจากนี้ Gaming Associates ยังได้รับการรับรองตามมาตรฐานอื่น ๆ อีกด้วย เช่น ISO 9001 ที่เป็นมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO/IEC 17025 ที่เป็นมาตรฐานการทดสอบและสอบเทียบความแม่นยำของห้องปฏิบัติการ และ PCI QSA ที่เป็นมาตรฐานความปลอดภัยของการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ทำให้ Gaming Associates เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของการพนันออนไลน์ และเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในวงกว้างของอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ทั่วโลก

Angpao58 รางวัลต่างๆ

การคุ้มครองลิขสิทธิ์

Angpao58 ได้รับการคุ้มครองด้วยสิทธิบัตร 9 ใบที่ออกโดยหน่วยงานในยุโรป euipo.europa และ CMS European M&A Study ซึ่งหมายถึงว่าสิทธิ์ในการใช้และป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ Angpao58 ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกสิทธิบัตรในยุโรป นอกจากนี้ Angpao58 ยังสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายสำหรับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร 9 ใบดังกล่าว

สิทธิบัตร 9 ใบเป็นสิทธิบัตรที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกสิทธิบัตรในยุโรป และเป็นสิทธิบัตรที่คุ้มครองการนำเสนองานสร้างสรรค์หรือผลงานทางวิชาการให้กับบุคคลหรือองค์กร โดยมีข้อจำกัดในการใช้งานของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์ การละเมิดสิทธิ์บัตร 9 ใบอาจทำให้ผู้ละเมิดต้องรับโทษทางกฎหมาย ซึ่งอาจประกอบไปด้วยการชดเชยส่วนแรกของผลประโยชน์ หรือการห้ามใช้งานงานสร้างสรรค์หรือผลงานทางวิชาการนั้นๆ ในอนาคต

ดังนั้น Angpao58 จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ

ห้ามนำเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไปเผยแพร่ ดัดแปลง หรือทำซ้ำในเชิงพาณิชย์หรือทำกำไรโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเว็บไซต์นี้ก่อน แต่สามารถนำเนื้อหามาใช้เพื่อการศึกษา วิจัย หรือการอ้างอิงในงานทางวิชาการได้ โดยจะต้องอ้างอิงและทำลิงก์ย้อนกลับมายังเนื้อหาต้นฉบับบนเว็บไซต์นี้เสมอ หากไม่มีการอ้างอิงและทำลิงก์ย้อนกลับ การนำเนื้อหาไปใช้จะถือว่าโมฆะ


คาสิโนสด

สล็อตออนไลน์

ลอตเตอรี่ & หวย

บาคาร่า

เดิมพันกีฬา

การทำธุรกรรมทางธนาคารที่ปลอดภัย

วิธีฝากเงิน

วิธีถอนเงิน

สอบถามรายละเอียดแจ้งปัญหาติดต่อเราได้ที่ไลน์แอด @angpao789


สำนักงานใหญ่ของ Angpao58 บันเทิงเมืองตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของเมืองมะนิลา โดยเป็นบริษัทนิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศฟิลิปปินส์และได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายของรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับเกมออนไลน์ ทุกเกมที่เปิดให้บริการจะต้องผ่านการตรวจสอบและการรับรองจากฟิลิปปินส์สภาการเล่นเกม รวมถึงการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ GLI โดยบุคคลที่เป็นกลางจะต้องให้บริการลูกค้าด้วยการรับประกันบัตรเครดิตและสภาพแวดล้อมในเกมที่เป็นธรรมและปลอดภัย เพื่อให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่น่าสนใจและเข้มข้นที่สุด

OCMS บันเทิงเมืองมีความหลากหลายของอุปกรณ์การเล่นเกมออนไลน์ที่มีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีที่เป็นที่นิยมในตลาด เรายังมีการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูงออนไลน์ เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมอย่างสะดวกสบาย โดยเราใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสระดับสูงเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งใน OCMS ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการทำธุรกรรม หมายเลขธนาคารหรือข้อมูลส่วน

เล่นอย่างมีความรับผิดชอบภายในขอบเขต
amgpao58 เว็บสล็อตแตกง่าย แห่งปี 2566
หน้าแรก
สมัคร
ล็อคอิน
สอบถาม